– Norske kommuner kan bruke pengene smartere

Høyre-ordføreren i Bø i Vesterålen mener hans egen regjering har hatt for mye fokus på å slå sammen kommuner, framfor å få kommunene til å drive bedre.

Sture Pedersen

Bø-ordfører Sture Pedersen mener det er nødvendig med små kommuner for at lokalsamfunn skal overleve.

Foto: Øystein Nygård / NRK

I den lille nordlandskommunen Bø i Vesterålen har bedriften Framsikt gjort norske kommuners pengebruk til en forretningside. Ved å samle inn en rekke offentlige tall, har de skapt et verktøy som gir kommunene en langt bedre oversikt over ressursene de har.

– Vårt produkt bidrar til at kommunene lettere kan planlegge for framtidig bruk av både penger og alle personalressursene de rår over, sier grunnlegger og salgsansvarlig Jo Inge Bræin.

Den nettbaserte løsningen gir blant annet kommunene muligheten til å se hvor mye penger de bruker på en tjeneste, sammenlignet med andre kommuner.

Bræin

Jo Inge Bræin er salgsansvarlig i Framsikt.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Mener pengene kan brukes bedre

Så langt har 60 kommuner har tatt i bruk tjenesten, som fortsatt er på utviklingsstadiet. Og de som har gjort det, sier at dette er er noe de har savnet lenge.

– Jeg har ikke vært fornøyd med budsjettsystemet vi har hatt tidligere, for det har ikke vært fra A til Å. Nå får vi hjelp i hele prosessen, sier Gerd Signe Vigebo, økonomisjef i Vennesla kommune.

– Når du har en kommune hvor mange deltar i budsjettprosessen og skal komme med innspill, så trenger du et verktøy hvor du kan jobbe effektivt med å hente inn forslag, sammenstille det og få oversikt, sier Hans Jakob Solheim, økonomisjef i Porsgrunn kommune.

Simon Pedersen

Simon Pedersen i Framsikt viser hvordan bedriftens verktøy fungerer.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Vertskommunen Bø har naturligvis også tatt i bruk verktøyet. Høyreordføreren mener Framsikt viser at det er andre måter enn kommunesammenslåing som gjør at kommunene kan gi innbyggerne bedre tjenester.

– Norske kommuner har vært for lite bevisste på hvordan de bruker pengene sine, og om omprioriteringer kunne gjort bruken mer fornuftig, sier ordfører Sture Pedersen.

– Tror sentralisering er løsningen

Under arbeidet med kommunereformen ga Bø i Vesterålen tidlig signal om at de ønsket å bli værende som egen kommune. Til tross for en rekke intensjonsavtaler har ingen kommuner i Nordland klart å bli enige om å slå seg sammen.

Les også: Sanner: – Tallet er ikke viktig

Pedersen understreker at han ikke er mot kommunereformen, men mener mange rikspolitikere tror at nøkkelen til suksess er sentralisering.

– Jeg tror det har vært for mye fokus på at alt bli så mye bedre, bare man får en stor enhet. Isteden bør vi se på hvordan man kan bli dyktigere til å bruke de kronene man får.

Sture Pedersen, ordfører Bø i Vesterålen (H)

Framsikt har så langt fem ansatte på hovedkontoret i Bø. I tillegg har de ansatte både i Oslo og India. Neste år håper bedriften ute i havgapet å gå i pluss, og at flere kommuner tar i bruk deres tjeneste.

– Å drive effektivt er like viktig uansett om man er liten eller stor. Vårt mål er å skape et verktøy som gjør hverdagen til kommunene bedre, sier Jo Inge Bræin.

Framsikt

En rekke av brukerkommunene på besøk til bedriften i Bø i Vesterålen.

Foto: Øystein Nygård / NRK