Hopp til innhold

Her har alle ekteskapsplaner havarert

Tross en rekke frieri, har alle ekteskapsplaner i Nordlands 44 kommuner havarert. Nå etterlyser Høyrepolitiker bruk av tvang.

Kommuner i Nordland

Ingen av de 44 kommunene i Nordland har klart å bli enige om å slå seg sammen.

I dag skjedde det igjen. Innbyggerne i en liten kommune i Nordland sa nei til å slå seg sammen med en større nabokommune. For i en innbyggerundersøkelse sa hele 8 av 10 innbyggere i Lurøy nei til å slå seg sammen med storebror Rana. Det til tross for at både rådmann og ordfører anbefalte sammenslåing.

Historien fra Helgeland er nok et eksempel på forsøk på ekteskapsplaner i Nordland som faller i grus. De store kommunene sier ja, men innbyggerne i de små kommunene sier nei.

Høyres stortingspolitiker Odd Henriksen mener det kanskje ikke har vært klokt å spørre folk til råds.

– Det er vanskelig å få gode beslutningsgrunnlag for å ta gode beslutninger, og folkeavstemninger er kanskje ikke egnet til slike typer beslutninger, sier

Odd Henriksen på Elkem

Stortingspolitiker Odd Henriksen er skuffet over at så få kommuner ønsker å slå seg sammen.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

stortingspolitikeren.

– Folkets mandat er tydelig

Nordland er med sine 44 kommuner det fylket i Norge med desidert flest kommuner, og mange steder inngikk kommuner intensjonsavtaler. I Salten hadde Bodø ambisjoner om å bli sentrum for en ny storkommune, men naboene ville ikke. I Ofoten utredet trekløveret Evenes, Tjelsund og Skåndland mulighetene til å bli én. Men det falt i fisk da kommunestyret i Evenes med én stemmes overvekt vedtok at kommunen fortsatt skulle stå alene.

Onsdag skal kommunestyret i Lurøy behandle innbyggerundersøkelsen. Da regner ordføreren med at alle planer om sammenslåing skrinlegges.

– Mandatet fra folket er veldig tydelig, da går jeg ut fra at kommunstyret følger folkets råd, sier ordfører Carl Einar Isachsen (Sp) i Lurøy kommune.

Laster innhold, vennligst vent..

Håper Stortinget bruker makt

Fredag går regjeringens frist ut. På fylkestinget setter en annen Høyrepolitiker spørsmålstegn ved om folket forstår konsekvensen av det valget de har tatt.

– Mens ordførere og rådmenn tenker på hvordan de skal gi innbyggerne et tilfredsstillende tjenestetilbud, er folk er veldig opptatt av sin lokale identitet. Spørsmålet er om innbyggerne har fått den nødvendige informasjonen til å forstå hva det valget de har gjort betyr for tjenestetilbudet de vil få i kommunen, sier Kai Henriksen, som er gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland.

Rana-ordfører Kai Henriksen

Tidligere Rana-ordfører Kai Henriksen håper Stortinget vil bruke makt for å få gjennomført kommunesammenslåinger

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Den tidligere Rana-ordføreren håper nå at Stortinget bruker makt for å få gjennomført kommunesammenslåinger.

– Jeg håper og tro vi vil se litt tøffere beslutninger fra Stortinget for å gjennomført en helt nødvendig reform, sier fylkespolitikeren.

Den støtten har han foreløpig ikke fra partikollegaen på Stortinget.

– Nå er ikke tvang et tema. Vi skal oppsummere hele landet som helhet og se hva totalen blir, men det er tydelig at det ikke blir mange kommunesammenslåinger som vi skulle ønske, sier stortingspolitiker Odd Henriksen.