Hopp til innhold

– Regjeringen må bli rausere overfor syriske flyktninger

Humanitære organisasjoner reagerer på behandlingen av Wasim (19), som kan bli tvunget til å forlate familien sin i Norge.

Yarmouk flyktningeleir i Syria

MÅ BLI RAUSERE: Norske organisasjoner kritiserer Regjeringen for å tolke Dublin-avtalen firkantet. Over 2,5 millioner mennesker er på flukt. Her fra Yarmouk flyktningeleir i Damaskus, Syria, i januar i år.

Foto: Uncredited / Ap

NRK fortalte i går om 19 år gamle Wasim som kan bli kastet ut av landet når som helst, mens resten av familien har fått oppholdstillatelse.

Håkon Ødegaard, kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp, reagerer på behandlingen, og mener Norge må ta del i det europeiske ansvaret som den prekære situasjonen i Syria fordrer.

– Her synes jeg regjeringa er ekstremt firkantet. Det tas ingen humanitære hensyn når man splitter en familie på den måten, fastslår han, og kaller Norges behandling av flyktninger for en skam.

– Vi klarer ikke å ta inn over oss hva det er som skjer i Syria, fortsetter han.

– Trenger ikke å følge avtalen nøyaktig

Grunnen til at Wasim ikke får lov å være sammen med resten av familien i Norge, er den såkalte Dublin-avtalen som Norge har sluttet seg til.

Håkon Ødegaard, kommunikasjonssjef

– Når det gjelder Dublin-avtalen, trenger vi ikke å følge den nøyaktig, sier Håkon Ødegaard.

Foto: Norsk Folkehjelp

«Dublin-forordningen er en avtale mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Den bestemmer hvilket av disse landene som har ansvaret for å behandle søknaden om beskyttelse», skriver UDI på sine nettsider.

Dersom asylsøkere har oppholdt seg i et annet europeisk land før de kom hit, åpner Dublin-avtalen for at de kan sendes tilbake dit. Dermed risikerer Wasim å bli returnert til Spania, som han var innom på sin ferd til Norge.

Ødegaard mener Norge bør stille hele denne mekanismen i bero.

– Når det gjelder Dublin-avtalen, så er det en avtale vi har skrevet under. Men det trenger ikke å si at vi må følge den nøyaktig, sier han.

Kommunikasjonssjefen viser til utlendingslovens paragraf 34.

– Den omhandler kollektiv beskyttelse. Regjeringa kan bruke denne paragrafen, og den tilsvarende lovgivningen finne også på europeisk nivå.

– Må være lov å ty til fornuften

Pål Nesse, seniorrådgiver hos Flyktninghjelpen, stiller seg bak Ødegaards uttalelser.

Rådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

– Det må være lov å ty til fornuften, sier Rådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

Foto: Flyktninghjelpen

– Regjeringen gikk til valg på en streng asylpolitikk. Det ønsker de nå å gjennomføre. Men her syns jeg at situasjonen bare det siste halvåret har blitt så mye verre at det må være lov å ty til fornuften, sier han.

Borgerkrigen i Syria beskrives som en av de verste humanitære krisene siden andre verdenskrig. Over 2,5 millioner mennesker har flyktet fra landet.

– På dørstokken til Europa står det nå en flyktningekatastrofe uten sidestykke. Trafikken er helt tragisk med tanke på båtflyktninger, og vi vet at mange drukner, sier Nesse.

Han viser til at Norge har sagt ja til 1000 overføringsflyktninger, og gi dem permanent oppholdstillatelse. I Sverige, derimot, har myndighetene tatt imot 12.000 flyktninger bare hittil i år.

– Når Sverige har tatt inn såpass mange asylsøkere, bør også vi ta vår del av det europeiske ansvaret ved å bruke de mulighetene som ligger i Dublin-konvensjonen, som gjør at vi ikke må sende flyktninger tilbake.

– Hva bør regjeringen gå inn og gjøre overfor UDI?

– De bør si at nå skal vi se på unntaksordningen i Dublin-konvensjonen, det som gjør at vi ikke må sende folk tilbake. Det er såpass hardt press på middelhavslandene nå at vi i Nord-Europa bør la være å sende folk tilbake. Vi må bli rausere i behandlingen av flyktninger.

– Folk må behandles likt

Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp) gjestet NRK Nordlands nyhetssending i går kveld. Han mener regelverket må komme først.

– Man kan selvfølgelig få sympati for denne gutten, men likevel så er det et regelverk som må følges. Det regelverket sier at man skal behandles i det landet man først kommer til. Og han kom til Spania først.

Kenneth Svendsen

MÅ BEHANDLES LIKT: Kenneth Svendsen (Frp) mener regelverket skal følges, slik at man unngår å forskjellsbehandle asylsøkere.

Foto: Frp

Han mener regelverket skal følges, slik at man unngår å forskjellsbehandle asylsøkere.

– Jeg tror vi må ha et regelverk på plass som sørger for at alle blir behandlet på en lik måte.

– Er det riktig å skille en ung gutt fra familien sin?

– Jeg vil vel kanskje ikke si at en 19-åring er en ung gutt. Det er en myndig person. Det er mange unge i Norge som reiser vekk på skole og blir borte i årevis for å ta utdannelse.

– Men norske ungdommer har vel en helt annen bakgrunn enn Wasim?

– Det som er viktig her er at denne personen får behandlet sin søknad i Spania, som er et demokratisk, fredelig samfunn der han har fulle muligheter til å utvikle seg.

– Tror befolkningen er delt

Wasim vil gjerne bli boende i Norge

Wasim Shabaan risikerer å bli sendt til Spania, mens resten av familien blir igjen i Norge. Her sammen med faren (til venstre), som av hensyn til familiens sikkerhet må holde ansiktet skjult.

Foto: Ola Helness / NRK

Svendsen tror videre befolkninga i Norge er delt i asylspørsmålet.

– Noen synes det er greit at vi har en streng innvandrings- og asylpolitikk, mens andre ser den menneskelige siden med at familier kan bli splittet.

– Og den ser ikke du?

– Jeg ser den siden og føler med dem, men jeg vet at vi må ha et regelverk. Ellers blir det slik at folk kan shoppe rundt i hele Europa, og det vil jeg ikke ha.