– Ikke noe problem å få turister til å rydde strender

– Dette har vi hatt stor suksess med på Svalbard. Nå arrangerer vi ryddedugnad langs norskekysten, sier miljøsjef Jørn Henriksen i Hurtigruten.

Strandrydding - Hurtigruten

Tirsdag 19. september gjennomfører Hurtigruten den største strandryddingen noen gang, når gjester og ansatte i hele flåten skal rydde strender fra Kirkenes til Urke i Hjørundfjorden.

Foto: Hurtigruten/ Ørjan Bertelsen

Henriksen sier det er stor interesse blant utenlandske turister for å rydde strender når de ferierer i Norge.

– Ja, dette har vi gjort i mange år på Svalbard, hvor strandrydding er en del av aktiviteten. Ryddingen knyttes opp mot forelesninger om marin forsøpling og økende plast i havet.

Passasjerer får se og høre hvordan Golfstrømmen frakter plast og forurensing til den rene norske kysten. Når de så får anledning til å gjøre noe med det, blir det med en gang svært meningsfylt. Da ønsker de å være med, sier miljøsjef Jørn Henriksen i Hurtigruten til NRK.

1000 personer deltar

Hurtigruten ryddedugnad

Gjester og ansatte på MS Fram tyvstartet ryddeaksjonen på Grønland og Jan Mayen.

Foto: Hurtigruten

Når tar Hurtigruten med seg konseptet til fastlandet. Førstkommende tirsdag skal passasjerer og mannskap fra 11 hurtigruteskip rydde strender på ti steder langs norskekysten. Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten skal selv rydde strender i Bodø-området sammen med mannskap og gjester fra MS «Spitsbergen».

– Over 1000 personer, både gjester og mannskap skal på en eller annen måte delta i dugnaden. Vi har leid inn busser og småbåter, og hele ryddeaksjonen skal skje innenfor den tiden vi har i det enkelte havnene, sier Henriksen til NRK.

– Har et ansvar

Plastforurensning blir en stadig mer alvorlig trussel for verdenshavene. Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk og garnrester.

Hurtigruta Nord-Norge på vei inn Bodø havn

Bodø er en av havnene hvor passasjerene kan delta i strandrydding.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Tall fra World Economic Forum viser den skremmende realiteten: Hvis utviklingen vi ser i dag fortsetter, vil det i 2050 være mer plastsøppel enn fisk i havet.

Denne utviklingen er også selve bakgrunnen for prosjektet, ifølge Henriksen.

– Hurtigruten lever av å selge ren og ubesudlet natur. Plastforurensing er en av de alvorligste truslene mot verdenshavet. Vi vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner. Strandryddedagen et lite, men viktig, skritt i riktig retning, sier Henriksen.

Strandrydding på Værøy

Her fra en strandryddeaksjon på Værøy i sommer.

Foto: June Grønseth