– Folk i Nord-Norge blir holdt for narr i kampflysaken

– Regjeringen holder folk for narr, når de lover at ti prosent av all trening med Norges nye kampfly skal skje i nord, sier Jan Arild Ellingsen, forsvarspolitisk talsmann i FrP.

F-35 Joint Strike Fighter

TROR IKKE PÅ TILSTEDEVÆRELSE I NORD: Jan Arild Ellingsen, forsvarspolitisk talsmann i FrP, tror folk i Nord-Norge blir holdt for narr når det blir lovet en tilstedeværelse av norske kampfly.

Foto: Lockheed Martin

Jan Arild Ellingsen

TROR FAKTA ER OVERSETT: – Jeg stusser over at regjeringen er så sikker på at deres valg om at Evenes bør få en framskutt base, er det riktige, sier Jan Arild Ellingsen i FrP.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

I et internt notat kommer det fram at ledelsen i Luftforsvaret advarer mot regjeringens planer om å ha en tiendedel av treningen med norske kampfly i nord.

For i det hemmeligstemplede brevet fra Luftforsvaret advares det sterkt mot å drive med kontinuerlig øvingsaktivitet på Evenes.

Dette får forsvarspolitisk talsmann i FrP til å reagere.

– Regjeringen holder folk for narr, når den lover at ti prosent av all trening med Norges nye kampfly skal skje i nord, sier Ellingsen.

Ifølge Luftforsvarsstabens vil det være svært uheldig å velge en løsning med kontinuering styrkeproduksjon på Evenes, noe man ifølge Luftforsvarets fagfolk vil trenge minst 10 permanente stasjonerte jagerfly for å klare.

– Jeg stusser over at regjeringen er så sikker på at Evenes bør få en framskutt base. Evenes har en del begrensninger som det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.

Ordfører er overrasket

På Evenes tolkes utspillet fra Luftforsvarsstaben politisk.

– Jeg må si jeg er overrasket over de påstandene som kommer i dette brevet. Det er påstander som har kommet tidligere, men som luftforsvarsstaben i egne utredninger i har konkludert med ikke er riktige, sier ordfører i Evenes, Jardar Jensen.

– At de nå dras fram igjen kan jeg ikke forstå, sier han.

Ser du det som et forsøk på å torpedere sjansen for å få en framskutt base på Evenes?

Ja, det gjør jeg. Dette tolker jeg som et svar på regjeringens ønske om en to-baseløsning. Dette virker i mot det.

Jardar Jensen fra Evenes. MMS-foto: Eivind Undrum Jacobsen.

FORSTÅR IKKE EVENES-UTSPILL: – Jeg må si jeg er overrassket over de påstandene som kommer i dette brevet, sier ordfører i Evenes, Jardar Jensen.

Foto: MMS-foto: Eivind Undrum Jacobsen. / NRK

Luftforsvarsstaben: – Mange ulemper med Evenes

I det hemmeligstemplede brevet listes det opp en rekke ulemper, som:

* Store investeringer på rullebanen i Evenes på grunn av takseproblemer på glatte forhold grunnet høydeforskjeller fra baseanlegg og selve flystripen.

* Langt større kostnader til bygg og anlegg enn det som er beregnet med en kun en såkalt QRA-base med tre fly. Behov for nye oppholdsrom, lagre, sheltere og messebygg etc.

* Behov for minst 10 permanente stasjonerte jagerfly på Evenes for å drive hensiktsmessig øvingsaktivitet og styrkeproduksjon.

* Økt belastning på pilotene på grunn av reisetid for nødvendig simulatortrening på hovedbasen på Ørlandet.


Kun tre faste fly


Til NRK.no bekrefter nå statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet at de planlegger med kun tre jagerfly permanent stasjonert på Evenes, men at det i perioder vil være langt flere.

Ingebrigtsen står likevel fast ved at 10 prosent av styrkeproduksjonen skal skje fra Evenes.