– Fjellreven må ikke forstyrres

Et nytt faktaark fra Miljødirektoratet forteller hvordan du skal ta hensyn til fjellreven når du ferdes i skog og mark.

Fjellrev

Utrydningstruet: Fjellreven er en truet art i Norge.

Foto: illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / Scanpix

Fjellreven står i fare for å bli utryddet, og Miljødirektortatet ønsker mer fokus på at det er viktig å ta hensyn til reven når man ferdes i fjellet. Et nytt faktaark forteller hvordan du skal unngå å forstyrre det truede rovdyret. (se faktaboks)

Veronica Sahlen

Vil beskytte fjellreven: Veronica Sahlen i Miljødirektoratet.

Foto: Miljødirektoratet.

– Fjellreven er en prioritert art, det vil si at den får sterkere beskyttelse. Vi følger dette opp, og Statens naturoppsyn vil foreta oppsyn med fjellrevlokaliteter. Det er viktig at vi når ut til folk om hva som regnes som forstyrrelse av fjellreven, forteller rådgiver Veronica Sahlen i Miljødirektoratet.

Kritisk i nord

I januar kom det nye forskrifter om hvordan man skal ta hensyn til fjellreven. Det er i forbindelse med dette at faktaarket er publisert.

I fjor fikk 46 fjellrevpar til sammen 321 valper i Norge. Det er det høyeste antall ungekull som er registrert siden det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev startet i 2003. Likevel er situasjonen kritisk i nord.

– Det er veldig små bestander i nord i Nordland til nord i Finnmark. Vi er usikre på årsaken, men det kan ha en sammenheng med at matforholdene har vært dårlige og det har vært få smågnagere der, uttalte seniorforsker Nina Eide leder overvåkningsprogrammet for fjellrev i NINA til NRK i begynnelsen av juli.

Smågnagere gir smårever

Fjellrevvalpen er snart fri

Denne fjellrevvalpen ble satt ut på Saltfjellet i fjor.

Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Nå satses det på avl av fjellrev. I tillegg prøver Statens Naturoppsyn å få plassert dyrene ut i fjellområder hvor de tidligere har vært i håp om å få den tilbake på disse stedene.

For noen uker siden skrev Rana Blad at det går mot et av tidenes beste yngleår for fjellreven i fylket. Statens Naturoppsyn melder om bedre levevilkår for fjellreven i nord.

– I år ser situasjonen til fjellreven riktig bra ut. En av årsakene er at det har vært mye mus og lemmen i enkelte områder, sier Vegard Pedersen, regionalt rovvilt ansvarlig i Statens naturoppsyn til NRK.

Fjellrev med unger

En fjellrev fotografert sammen med valpene sine.

Foto: Fredrik Broms / Norsk Polarinstitutt

Statens naturoppsyn har også satt ut ekstra forstasjoner til fjellreven i år, noe som trolig også har hjulpet dem til å yngle. Så langt er det registrert syv forskjellige kull med fjellrev i nord, og naturoppsynet er enda ikke ferdig med feltarbeidet.

– Forstasjonene og utplasseringene har hjulpet mye. Men dette er også en respons på et godt smågnagerår. Det viser seg at årene hvor det er mye smågnagere satser fjellreven for fullt for å produsere unger, sier Pedersen.