Forsvaret etter voldsom kollisjon: – En ulykke er én for mye

De tre militærvogntogene som kolliderte på Majavatn er en av flere ulykker som har skjedd under Cold Response. Mannen som ble kritisk skadet ligger nå til stabilisering ved sykehuset i Sandnessjøen.

Trafikkulykke på Majavatn

En mann ble kritisk skadd da tre militære kjøretøy kolliderte på E6 mellom Mosjøen og Majavatn i Nordland. Ulykken skjedde under NATO-øvelsen Cold Response.

Foto: Rune Stabbforsmo

– Vi er inne i en hektisk fase i vinterøvelsen. Vi har inntransport, selve øvelsen, og nå er det hjemtransport. Det er mye personell og materiell som er på vei hjem, forteller generalmajor Yngve Odlo i Forsvaret.

Generalmajor Yngve Odlo

Generalmajor Yngve Odlo mener antallet ulykker under årets Cold Response ikke er høyere enn tidligere år.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Med 16.000 deltakere i Cold Response, har det ifølge Odlo skjedd 70 såkalte «hendelser». Av disse har det inntruffet flere ulykker, og kjedekollisjonen i Majavatn i dag føyer seg inn i rekken.

Forsvarsøvelsen avsluttes i dag, og med stor og tung transport følger det også en økt risiko.

– En ulykke er en for mye

– En ulykke er én for mye. I dag var det snakk om tre militære vogntog som kolliderte med hverandre. De var på vei fra øvelsen Cold Response i Troms og nedover til Rena, forteller Odlo til NRK.no.

De tre militære kjøretøyene kjørte i kolonne bak en brøytebil da ulykken skjedde på E6 ved Majavatn på Helgeland.

En person var fastklemt i over to timer med kritiske skader etter ulykken. Redningsmannskap fikk mannen løs og han ble sendt til Sandnessjøen hvor han nå stabiliseres.

– Derfra vil Sea Kingen frakte ham videre til et større sykehus. Men akkurat nå er helikoptret værfast på Helgeland, opplyser Lars Nedrevåg, redningsleder ved Hovedredningssentralen.

Yngve Odlo vil ikke kommentere tilstanden til den skadde personen som er tilknyttet Forsvaret.

Ikke flere hendelser enn tidligere år

Tre militære kjøretøy var involvert i en alvorlig kollisjon på E6 ved Majavatn.

– Hvor mange biler og kjøretøy har dere på veiene i dag?

– Det er en del. Hoveddelen av transporten går til sjøs hvor veldig mange skip frakter folk sørover. Det går flere fly, og også flere tog fra Narvik og Åndalsnes. Og så er det mange deltakere som skal fly ut av landet til sine hjemland.

Med omtrent 70 uønskede hendelser i løpet av øvelsen mener Odlo årets øvelse ikke er mer ulykkespreget enn tidligere år.

– Vi har 16.000 soldater fra forskjellige nasjoner under en øvelse som har forskjellige erfaringer med vinterforhold. Jeg vil si at det har vært relativt få hendelser.

Blant de mer alvorlige hendelsene er kollisjonen mellom et militærkjøretøy og en buss i Narvik i forrige uke. Én person ble sendt på sykehus.

– Vi har håndtert risikoaspektet rett

– Er kjøretøyene deres dimensjonert for det været og klimaet dere møter under årets øvelse?

– Det vil jeg absolutt si. Kjøretøyene vi bruker er godkjent av vegmyndighetene, og sivile vogntog er også godkjent, sier Odlo.

Det er nedsatt en egen avdeling som skal ta seg av sikkerheten til deltakere og sivilbefolkning under øvelsen.

– Har denne avdelingen gjort en god nok jobb når ulykker, som i dag, skjer?

– For å håndtere risikoaspektet i området har vi en egen avdeling som vurderer skredfare, miljøtiltak og veiforhold. Vi opererer i et velfungerende sivilt samfunn og er avhengig av å kunne regulere trafikken sånn, sier Odlo.

(saken fortsetter under bildet)

Militære kjøretøy i ulykke på E6 ved Majavatn

Tilstanden er fortsatt ukjent for mannen som ble kritisk skadd i ulykken ved Majavatn på Helgeland.

Foto: Rune Stabbforsmo

Oppfordrer bilister til å ta det med ro på veiene

Generalmajoren mener det ikke er umulig å unngå ulykker til tross for størrelsesordenen på øvelsen, men at man aldri kan garantere at ulykker ikke inntreffer.

– Når du har så mye folk i aktivitet i tillegg til den sivile, lokale aktiviteten, så er det en risiko. Den er vi bevisst. Men vi har heldigvis ikke hatt noen dødsulykker så langt.

Det er utstedt OBS-varsel i store deler av fylket i dag, noe som fører til vanskelige kjøreforhold. Hvilke oppfordringer har du til bilistene?

– Jeg vil anbefale folk å ta hensyn og ta det med ro. Ta deg tid til å komme deg hjem, avslutter generalmajor Yngve Odlo.