Hopp til innhold

– Terra-dommen beviser at vi ble lurt

– Her har vi fått rettens medhold i at vi ble lurt, kort og greit, sier ordfører Asgeir Almås i Terra-kommunen Hattfjelldal.

Avgjørelsen fra Oslo tingrett sikrer Haugesund kommune 50 millioner kroner.

Terra-rettssaken: 6. februar inntok Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almaas for første gang vitneboksen i den fem uker lange sivilsaken i Oslo tingrett, der de åtte involverte kommunene krever 100 millioner kroner etter den såkalte «Terra-skandalen».

Det ble en halv seier i det sivile søksmålet Terra-kommunene Haugesund og Hattfjelldal fremmet mot Terras forsikringsselskap ACE European Group Limited.

De to kommune saksøkte ACE European Group Limited for 100 millioner kroner. I en kjennelse fra Oslo tingrett er Haugesund tilkjent 50 millioner kroner i erstatning fra selskapet.

Men dommen er likevel er stor seier for Terra-kommunene som til sammen tapte mer enn en milliard i Terra-skandalen.

– Seier for alle kommunene

– Her har vi fått rettens medhold i at vi ble lurt, kort og greit, sier Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almås til NRK.

Det samme mener advokat Stein Erik Stinessen i firmaet Lund & Co til NRK. Han representerte Haugesund i Oslo tingrett.

– Dette er en seier for alle åtte kommunene. Både når det gjelder erstatningsbeløpet og begrunnelsen i selve avgjørelsen. Forsikringsselskapet ACE er dømt til å betale Haugesund 50 millioner kroner, i tillegg til 25 millioner kroner i forsinkelsesrenter fra 2008, sier advokat Stein Erik Stinessen i firmaet Lund & Co til NRK.no.

Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almås sier likevel til NTB at de ikke utelukker en anke.

Les også: – Vi skal bevise at Terras informasjon til kommunene ikke var korrekt
Les også: Terra-megleren: – Glad saken legges fram for en uavhengig instans

Pengene skal deles

Pengene skal fordeles på de åtte Terra-kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik, som alle mente forsikringsselskapet ACE European Group Limited har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen.

Til sammen tapte kommunene nesten 1 milliard kroner på feilslåtte investeringer.

– Helt fra vi oppdaget hverandre har kommunene valgt å stå sammen skulder ved skulder. Det tror jeg var veldig riktig av oss. Det har vært helt nødvendig i disse tunge prosessene, sier Haugesund-ordfører Petter Steen.

– Vi var tidlig enige om at vi skulle dele på både kostnader og eventuelle gevinster etter en fastsatt foredelingsnøkkel.

(artikkelen fortsetter under)

Sammen med sin kollega Asgeir Almaas (t.v.) i Hattfjelldal satt Haugesundordfører Petter Steen jr. i

Sammen med sin kollega Asgeir Almås (t.v.) i Hattfjelldal satt Haugesundordfører Petter Steen jr. i ordførerstolen da Terra-saken eksploderte for sju år siden.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Veldig viktig

Ordfører Almås konkluderer med at dette er den største seieren kommunene har fått i etterspillet etter skandalen. Det samme gjør stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik, som satt som ordfører i Hemnes da Terra-bomben smalt i 2007.

– Dette er en veldig viktig seier for oss. Selv om det i denne saken ikke er snakk om de største erstatningsbeløpene, så var det viktig å få plassert skyld, sier Juvik.

– Kommunen ble villedet

Et hovedspørsmål under rettssaken var om kommunene er å regne som profesjonelle investorer og derfor måtte forstå hva de gjorde.

Kommunene har hele tiden hevdet at de ikke kan regnes som dette.

– Dommen bekrefter det samtlige såkalte Terra-kommuner har sagt fra første dag. Nemlig at kommunene ble villedet av en uaktsom rådgivning fra meglerne i Terra Securitites. Dersom de to rådgiverne hadde opptrådt i tråd med de regler som gjelder for deres virksomhet, ville ikke Terra-saken ha sett dagens lys, sier advokat Stinessen.

– Vil få konsekvenser

Stinessen sier at dommen også vil ha konsekvenser for konkursboet etter Terra securities.

– Konkursboet har selv lagt til grunn at denne rettssaken gjelder det samme rettslige grunnlaget som kommunenes krav i konkursboet gjelder. Det er grunn til å tro at konkursboet vil legge betydelig vekt på denne avgjørelsen i sin vurdering av kommunene fordringer i boet.

Terra Securities ble begjært konkurs 28. november 2007. De åtte kommunene fremmet krav om nær 1,5 milliarder kroner av boet, men har så langt ikke fått noen ting. Kommunenes håp er at denne runden i retten vil ende med at meglerfirmaets forsikringsselskap blir erstatningspliktig.

Misfornøyd med dommen

Atle Erling Lunder

Forsikringsselskapets advokat Atle Erling Lunder sier de foreløpig ikke har tatt stilling til om de vil anke saken.

Foto: Arntzen de Besche

ACE European Group Limiteds advokat Atle Erling Lunder har nettopp mottatt den 41 sider lange dommen, men er naturlig nok ikke fornøyd med hva Oslo tingrett har kommet fram til.

– Saken handler om kommunene har fått fullgod informasjon om alle sider ved produktet og der kan man ha delte oppfatninger. Vi har en og retten har landet på et annet resultat, men vi får se litt nærmere på det.

Han er klar på at kommunene ikke har belegg for å kalle seg lurt.

– Da har man bevisst villedet noen. Det er ikke slik jeg oppfatter denne saken. Her har det vært mye informasjon over en lengre årrekke om disse investeringene, men det har vært deler av den informasjonen som har vært komplisert.

Har ikke tatt stilling til anke

Verken han eller forsikringsselskapet har så langt tatt stilling til om de vil anke dommen.

– Det er altfor tidlig å si. Jeg har kun bladd gjennom dommen og dannet meg et førsteinntrykk for å se hva som faktisk er skrevet der. Det må vi selvfølgelig gå inn å vurdere grundigere nå. Det er vi ikke i nærheten med å ha begynt med.

Til tross for at de mener retten har kommet fram til en gal slutning, mener Lunder det finnes lyspunkter i dommen sett fra deres side.

– Vi er selvsagt fornøyde med at det ble lagt til grunn at det kun var en polise på 50 millioner kroner. Kommunene hadde fremmet krav om to poliser på 100 millioner.

Tapte på råtne boliglån

Terra-saken startet da de åtte kraftkommunene brukte sine fremtidige kraftinntekter som sikkerhet og tok opp lån for å kjøpe obligasjoner.

Verdipapirene de kjøpte var blant annet såkalte CDO-er, hvor amerikansk boliggjeld lå i bunnen. Ved å dele opp såkalte subprime boliglån – lån gitt til personer som vanligvis ville hatt problemer med å få lån – og pakke dem på nytt og selge dem som CDO-er til investorer skulle risikoen reduseres.

Da det amerikanske boliglånsmarkedet kollapset, forduftet også enorme verdier som var investert i obligasjonene. De åtte kommunene fremmet krav mot Terra-boet på til sammen nesten halvannen milliard kroner.

Haugesund tapte nesten 131 millioner kroner i investeringsskandalen. For Hattfjelldal endte tapet på litt over 88 millioner kroner.

Terra-skandalen har utløst flere rettssaker, blant annet mot Citigroup og irske Depfa Bank.