NRK Meny
Normal

Ordfører i Terra-rettssaken: – Dette er ting jeg ikke har greie på

Selv i dag, snart seks år etter Terra-skandalen, klarer ikke Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almaas å forklare hvordan kommunen tapte 88 millioner kroner.

Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almaas

Terra-rettssaken: I dag inntok Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almaas for første gang vitneboksen i den fem uker lange sivilsaken i Oslo tingrett, der de åtte involverte kommunene krever 100 millioner kroner etter den såkalte «Terra-skandalen».

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

I dag inntok Hattfjelldal-ordfører Asgeir Almaas for første gang vitneboksen i den fem uker lange sivilsaken i Oslo tingrett, der de åtte involverte kommunene krever 100 millioner kroner etter den såkalte «Terra-skandalen».

– Dette har vært en spesiell situasjon, og ikke noe man gjør til daglig som ordfører, sier Almaas til NRK.no etter at han hadde avlagt sitt vitnemål.

Det viktig for ordføreren var forklare hvordan han og kommunestyret ikke er skyld i at ting gikk så galt som det gjorde.

Totalt tapte de åtte Terra-kommunen nesten én milliard kroner etter at de lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter og investerte pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

For Hattfjelldal alene ble tapet på 88 millioner. Nå møter kommunen i retten sammen med Haugesund for å kreve tilbake penger.

– Trodde ikke det var sant

I retten fortalte ordføreren hvordan han reagerte da han forsto hva som var i ferd med å skje.

– Jeg trodde ikke det var sant, det måtte være en feil. Jeg skjønte ikke hva det var snakk om. Vi var forsikret om at dette var sikre plasseringer, og vi ble lamslått.

Han fortalte også om hvordan han hadde reagert i et møte med Terra i Oslo etter at skandalen var et faktum.

– Jeg ble aldeles opprørt i det møtet. Jeg ga klar beskjed om at Terra hadde rasert et helt lokalsamfunn i Hattfjelldal, så her måtte de ta ansvar.

– Risikoen skulle være null

Almaas understreker også hvordan de hele tiden ble garantert at risikoen i disse investeringene var tilnærmet null.

– Målet med hele rettssaken er å få belyst hva som har skjedd, og få plassert ansvaret. Vi har hele tiden ment at det var trygge investeringer vi gikk inn i. Det var det vi ble fortalt, men etter en tid viste det seg at det ikke stemte, forteller han etter vitnemålet.

– Det var hele tiden snakk om at gevinsten ville være liten, men dermed skulle risikoen også være lik null.

(artikkelen fortsetter under)

Terra-rettssak i Oslo Tingrett

I dag vitnet ordfører Asgeir Almaas i Oslo tingrett. Der er han for å kreve tilbake penger etter at Hattfjelldal kommune tapte 88 millioner kroner i «Terra-skandalen».

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Dette har jeg ikke noe greie på

Et av hovedargumentene til Almaas er at kommunen ikke fullt ut forsto hva de gjorde da pengene ble investert i kompliserte fondsprodukter med høy risiko i USA gjennom storbanken Citibank.

På direkte spørsmål i retten kunne ikke Almaas forklare hva de forskjellige obligasjonslånene og verdipapirene kommunene hadde investert i var for noe.

– Dette er rett og slett ting jeg ikke har noe greie på. Dette er såpass komplisert at selv folk med god økonomisk utdannelse vil ha et problem med å forklare dette på en forståelig måte, forteller han til NRK.

I Oslo tingrett står Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik mot forsikringsselskapet ACE European Group Limited.

Kommunene mener ACE har et forsikringsansvar for tapene i Terra-skandalen. Kommunene bygger dette på at de mener Terra Securities bedrev uaktsom finansiell rådgivning.

– Man må forstå hva man gjør

Forsikringsselskapet bestrider dette og skriver i sitt sluttinnlegg til retten at det heller ikke er påvist noen årsakssammenheng mellom Terra-meglernes opptreden og kommunenes tap.

– Det er kommunene selv som har foretatt investeringene. Når man foretar investeringer må man nesten selv gjøre noen vurderinger. Man kan selvfølgelig ha rådgivere til å hjelpe seg, men til syvende og sist må man ha en saksbehandling som gjør at man føler seg trygg på at man forstår hva man gjør, sier advokat Atle-Erling Lunder som representer ACE.

– Det virker som om de ikke har gjort så grundige vurderinger som man burde ha gjort, fortsetter Lunder.

– Almås er tydelig på at de oppfattet at det var null risiko. Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke si annet enn at det er det han svarer. Det er vanskelig å si hvordan de tenkte den gangen. Men denne saken handler om at de burde undersøkt nærmere.

– Var kommunene naive?

– Jeg ville ikke si at de var naive, men vi mener at når man skal investere så store beløp, er det et godt tips å gjøre grundigere undersøkelser. Man må ikke gjøre noe man ikke forstår.