– De som hyrer utenlandske vogntogsjåfører, må ta større ansvar

Utenlandske vogntog har dobbelt så stor risiko for å havne i ulykker. – Norske transportkjøperne sitter med altfor mye makt. De må ta en større del av ansvaret for at vi kan ferdes trygt, mener Norges Lastebileier-Forbund.

Kjell Sakariassen

Kjell Sakariassen sitter i førersetet på vogntoget som har vært hans arbeidsplass i 30 år. De siste årene har han derimot følt seg utrygg på veiene. – Norske myndigheter har lenge ført dårlig tilsyn med utenlandske vogntog, mener han.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Vogntog kjørte av veien i Dunderland

Dette er et vanlig syn langs norske vinterveier. Her fra Dunderlandsdalen i Rana i vinter.

Foto: 03030-tipser

Hvert tredje vogntog på norske veier er utenlandsk. En rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at utenlandske vogntog har dobbelt så stor risiko for å havne i møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for å havne i kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning.

– Dette har vi sagt i alle år, uten å få gehør, sier langtransportsjåfører Kjell Sakariassen fra Fauske.

Ett av tiltakene TØI foreslår for å øke trafikksikkerheten er å avklare og øke ansvaret til selskapene som benytter seg av utenlandske transportører.

Lastebileierne med kravliste

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener norske transportkjøpere sitter med altfor mye makt.

– Det bør stilles krav til dokumentasjon av teknisk vedlikehold og ekstra opplæring for kjøring under norske vinterforhold. Transportkjøperne må også kunne framlegge dokumentasjon på transportørenes kvalitet. Det må stilles krav til kjøretøy som brukes under transporten, sier kommunikasjonsrådgiver Stein Inge Stølen i NLF.

– Lovene må endres

Øystein Bentzen

– Om et kjøretøy er registrert i Norge eller utlandet er ikke det viktigste, men hvilke betingelser transporten skjer under. Betingelsene må favorisere de seriøse aktørene, de vi kan stole på når vi møter dem på landeveien, sier Øystein Bentzen.

Foto: Privat

Talsperson Øystein Bentzen i Facebook-gruppa «Folkeaksjonen mot drapstrailere» har nær 84.000 følgere. Også han mener transportkjøperne slipper for billig unna.

– Det må en snuoperasjon til fra myndighetene og de som kjøper tjenester i markedet. Bedrifter som transporterer matvarer, post og annet gods til og fra alle avkroker i landet bør ta samfunnsansvar.

– Dersom et vogntog fylt med laks dreper noen på veien, har ikke bedriftene noe ansvar, kun den stakkars østeuropeiske sjåføren bak rattet. I sjøfarten og luftfarten er ansvar regulert på en mye bedre måte. På landeveien er det fritt fram.

– Sjåførens ansvar

Administrerende direktør Are Kjensli i CargoNet

Administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport sier NHO støtter alle typer tiltak som går på økte og mer omfattende kontroller.

Foto: CargoNet

NHO Logistikk og Transport, som har mange av landets største transportaktører som medlemmer, sier de jobber kontinuerlig med problemstillingen.

– Vi anbefaler at bestillende bedrift sjekker at transportøren følger reglene for kabotasje, og at det er bestemmelser i transportkontrakten på at krav etter vegtrafikkloven overholdes. Dette i tillegg til at tiltakene i trafikksikkerhetsprosjektet Trygg Trailer følges opp, sier administrerende direktør Are Kjensli.

NHO ser en klar sammenheng mellom god teknisk stand på kjøretøyet, akseptable lønnsforhold for sjåførene og trafikksikkerheten.

Det må imidlertid ikke rokkes ved at kjøretøyets tekniske stand og sjåførkompetansen er transportørens og sjåførens ansvar.

Are Kjensli / NHO Logistikk og Transport

– Alle har et ansvar

Utsetter forslag

Karlsen (Frp) at han selv har sittet i styret hos enkelte selskap som har gjennomført kontroll av både dekk og sjåfører når de har kommet for å hente varer, og avvist biler rett og slett fordi de ikke har vært rustet ordentlig. – Det er viktig at man er bevisst på hva slags tjenester og sjåfører man bruker.

Foto: Olav Heggø / Samferdselsdepartementet

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet mener at nåværende regjering allerede har gjort mye for å ta tak i situasjonen.

Han er likevel enig i at også de som kjøper transporttjenester har et ansvar.

– Alle i kjeden har et ansvar for trafikksikkerheten, sier han.

– Bør man skjerpe reglene?

– Man kan selvfølgelig se på dette. Samtidig er vi bundet av en del regelverk i EU som gjør at idet vi begynner å innføre særkrav i Norge som ikke er i resten av EU, så havner vi i trøbbel.