– Å skyte ørn er ikke løsningen

WWF Norge mener skyting av ørn ikke vil stoppe tap i reinsdyrnæringen. – De er helt ute å kjøre, mener Norske reindriftsamers landsforbund.

Rein tatt av rovdyr

BLIR TATT AV ROVDYR: Norske reindriftsamers landsforbund mener rein i større grad enn tidligere blir tatt av rovdyr. Det er spesielt kongeørna som er et økende problem for reindriften.

Foto: Anders Nils Eira

Rein tatt av rovdyr

STORE TAPSTALL: Flere reinsdyrkalver er her tatt av rovdyr. I 2013 tapte norske reineiere totalt 100.000 dyr.

Foto: Anders Nils Eira

Torsdag skrev NRK at Senterpartiet (Sp) og Norske reindriftsamers landsforbund vil åpne opp for jakt på kongeørn i Norge. De mener rovdyr i Norge truer den samiske reindriften.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge mener dette ikke er måten man bør adressere problemet på.

– Man må se på det totale problemet. Av rundt 100.000 rein som blir tapt hvert år, så blir rundt 4500 av disse tatt av ørn. Det utgjør marginale fem prosent. Da syns jeg det er merkelig at man skal be om å få skyte ørn, sier Jensen.

– Dårlig forslag

Nina Jensen generalsekretær i WWF Norge

DÅRLIG LØSNING: Skyting av ørn er ikke løsningen på problemet, sier Generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge.

Leder i Norske reindriftsamers landsforbund, Ellinor Marita Jåma, er uenig, og mener ørna bør skytes.

– I kalvingstida må man kunne ta ut den ørna som tar flokken. Jeg er forundret over det Jensen sier. Hva mener hun er løsningen da, hvis man ikke kan ta ut den ørna som gjør skade?

Jensen sier hun er enig i at rein som dør på beite er et stort dyrevelferdsproblem. Likevel mener hun skyting av ørn er et dårlig forslag.

Ellinor Marita Jåma

BEKYMRET: Ellinor Marita Jåmå er bekymret for den samiske reindriften.

Foto: Carl Gøran Larsson / NRK

– Ørnen er fredet i Norge, og vi har over tid bygget opp en god bestand. I tillegg vil det være umulig å finne ut om det er ørnen som er årsaken til at kalven dør. Kalven kan dø av andre årsaker, som for eksempel av dårlig beiteforhold.

– Nå er du helt ute å kjøre. Det er langt i fra slik at det er dårlige beiteforhold i reinsdyrnæringa. Årsaken til tapene er det totale presset fra rovdyr, ikke dårlige beiteforhold, sier Jåmå.

– Vi mister masse rein

Senterpartiet fremmet torsdag et forslag i Stortinget om tiltak for å redusere rovdyrproblemene i samisk reindrift.

Forslaget kommer som en følge av de store tap av rein næringen har hvert år.

John Inge Eira

MISTER REIN: – Vi mister massevis av rein til rovdyrene hver år, sier reineier John Inge Eira.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Reineier John Inge Eira håper at forslaget til Sp vil bli godt mottatt av de andre Stortingspartiene.

– Det er godt å høre at rovdyrpolitikken blir vurdert på nytt, fordi den gjeldende politikken er veldig dårlig for reindriftsutøverne. Vi mister massevis av rein til rovdyrene.