30 soldater til sykehus etter at røykgranat gikk av på øvelse

30 soldater er fraktet til sykehus etter at en røykgranat gikk av under en heimevernsøvelse på Helgeland. Gassen de har pustet inn kan være giftig, ifølge Forsvaret.

Granatområdet HV-14

Her gikk røykgranaten av.

Foto: Frank Nygård / NRK

SISTE: Det siste tallet er at 30 soldater er fraktet til sykehus. De fleste er lettere skadet. Seks har moderate skader og én har mer alvorlige skader.

Helgelandsykehuset erklærte katastrofealarm etter at en røykgranat eksploderte i et øvingsområde under en heimevernsøvelse på Drevjamoen leir, tre mil nord for Mosjøen i 08.30 tida torsdag.

Til nå er 30 soldater fraktet til sykehuset i Mosjøen. Her får de behandling for øyeskader, lungeskader og hudskader.

15 til lege etter at røykgranat gikk av

Til sammen 27 soldater fra Sør-Hålogaland heimeverndistrikt 14 er sendt til legesjekk etter at en røykgranat gikk av ved et uhell.

Foto: Vegard Olsen / Helgelendingen

Forsvaret sier til NRK at de nå tar granaten ut av øvelser i påvente av undersøkelser.

Avdelingsoverlege Gunnleiv Birkeland ved kirurgisk avdeling i Helgelandssykehuset Mosjøen opplyser at situasjonen er under kontroll, og at katastrofealarmen er avsluttet.

– Så langt har 19 pasienter fått behandling. De har fått moderate og lette skader etter at røykgranaten gikk av. De vil alle bli observert på sykehuset i Mosjøen i minst ett døgn.

I 12.30-tida er åtte nye soldater på vei inn til sykehuset.

– Foreløpig har vi ikke sett behov for å flytte noen til større sykehus, sier Birkeland.

– Betryggende

Ulykken skjedde i forbindelse med en instruksjon hos Forsvaret, opplyser politiet.

Først var det 15 soldater som ble sendt til sykehus. Men senere ble 12 soldater til sendt til sykehus for sjekk.

– Alle som har vært i berøring med gassen er sendt til sykehus for legesjekk. Dette for å være helt sikker på at ingen av soldatene får problemer i ettertid. Det er veldig betryggende for meg som sjef, sier oberstløytnant Bengt Henriksen, som er distriktsleder HV-14.

Forseglet kasse røykgranater

Kassen med granater er nå forseglet

Foto: Frank Nygård / NRK

Soldatene ble fraktet til sykehus i Forsvarets egne kjøretøy. Det var den raskeste måten å få soldatene til sykehus på, ifølge Henriksen.

Røyken kan være giftig

– Mitt hovedfokus er å ta vare på soldatene mine. Det raskeste jeg kunne gjøre var å få dem avgårde med en gang, og ikke vente på en ambulanse, sier han til NRK.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, som er distriktsleder HV-14.

– Mitt hovedfokus er å ta vare på soldatene mine, sier oberstløytnant Bengt Henriksen, som er distriktsleder HV-14.

Foto: Frank Nygård / NRK

Ifølge politiet er skadeomfanget ukjent, men de skadde var ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus.

Slike granater brukes for å lage røykskjermer, men det er ikke røyken i seg selv som er farlig. Den inneholder dog et stoff som kan være skadelig ved overdreven eksponering.

Militære røykgranater benyttes som signalrøyk, mål- eller landingssonemarkering eller som skjermingsrøyk ved forflytning.

Røyken som soldatene pustet inn kan være giftig, opplyser oberstløytnanten til avisen Helgelendingen.

– Dersom man utsettes for røyk over tid vil det være helseskadelig, sier han til NRK..

Det var de sju første soldatene som har vært mest utsatt for røyk. Åtte soldater som kom til, pustet også inn røyk, men da i mindre omfang.

– For sikkerhets skyld ble samtlige sendt til legesjekk, ifølge Henriksen.

Soldater fra Salten

Øvelsesfeltet HV-14

Soldatene som ikke var berørt av hendelsen fortsatte torsdag øvelsen som normalt.

Foto: Frank Nygård / NRK

Det er 206 soldater fra Bodø, Fauske og andre steder i Salten som deltar på øvelsen på Drevjamoen. Samtlige har fått ordre om å ringe hjem og fortelle at alt er orden.

Ifølge distriktssjefen er det ikke kjent hvorfor røykgranaten gikk av. Det håper han politiet finner ut av.

– Det viktigste for Heimevernet nå er å la politiet få gjøre sine undersøkelser samt å ta vare på alle soldatene som var med på denne øvelsen og sørge for at alle får den hjelpen de trenger, sierHenriksen til NRK.

Han ønsker i tillegg å sette ned en ulykkeskommisjon for å se nærmere på hva har skjedd og hva som kan gjøres for å forhindre et liknende uhell i framtiden.

Arbeidstilsynet er varslet og politiet har satt i gang etterforskning.

Laster kart, vennligst vent...