144 millioner til fjernstyring

Regjeringen foreslår 144 kroner til fjernstyring av Nordlandsbanen.

Tog NSB

123 millioner kroner skal brukes på å fjernstyre strekningen Bodø-Mosjøen.

Foto: Jens Kyed / NRK

Pengene er fordelt med 21 millioner kroner til strekningen Grong – Mosjøen og 123 millioner kroner til strekningen Mosjøen – Bodø.

I dag kan det bare kjøres ett tog om gangen mellom to stasjoner. Med fjernstyring kan flere tog kjøre etter hverandre. Det er heller ikke nødvendig å ha ansatte på stasjonen.

Anlegget skulle ha vært på plass i 2009 men ble i sommer utsatt på ubestemt tid.

Utsett på ubestemt tid

Fjernstyringa vil øke kapasiteten og gjøre banen billigere å drive.

Ombygging av Fauske stasjon

Det er også foreslått midler til ombygging av sporanlegget på Fauske stasjon. Men dette er innenfor den foreslåtte bevilgningen til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet.

- Et historisk løft

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) sier at jernbanen får et historisk løft i årets statsbudsjett. Jernbanen får økt rammene med 1,3 milliarder kroner, en økning på 17 prosent i dette budsjettet. Det er et historisk løft for jernbanen, sier Navarsete til NTB.

Statsråden sier at årets budsjett på vei og jernbane betyr at regjeringen overoppfyller rammene i den nasjonale transportplanen med 1,9 milliarder kroner. Det har aldri skjedd tidligere, sier Navarsete.

Totalt har Samferdselsdepartementet fått økt sin totalramme med 3,2 milliarder kroner, av dem går 2,9 milliarder til vei og jernbane.

Fornøyd veidirektør

Veidirektør Terje Moe Gustavsen er god fornøyd med veibevilgningene:

– Med et stadig økende forfall og alle de uløste oppgavene knyttet til veinettet, er årets budsjett gledelig og nødvendig, sier han.

Veidirektøren sier etaten nå får bedre mulighet til å bekjempe trafikkdød, blant annet fordi satsingen på målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer øker med 450 millioner kroner, som er nesten en dobling fra i år.