Hopp til innhold

- Vil styrke sykehusene

Direktør Eivind Solheim i Nordlandssykehuset avviser at lokalsykehusene blir svekket selv om de skal styres fra Bodø.

Eivind Solheim, sykehusdirektør Nordlandssykehuset

Eivind Solheim, sykehusdirektør ved Nordlandssykehuset.

Foto: Andre Strand / NRK

- Det er først og fremst gjort for å stimulere til en god videre utvikling i Nordlandssykehuset, noe som også har til hensikt å styrke lokalsykehusene, sier Solheim.

I Vesterålen og Lofoten er det nærmest et folkeopprør mot omorganiseringa som Nordlandssykehuset skal vedta på torsdag.

Både på Stokmarknes og i Gravdal skal folk gå i fakkeltog i kveld, i protest mot at de lokale avdelingsdirektørene forsvinner.

Misforståelse

Solheim sier han forstår at det er frykt blant folk mot endringer, men at den nye modellen vil styrke fagmiljøene ved alle sykehusene.

- Ja, slik jeg oppfatter det så er det en type frykt for at dette skal innebære at vi flytter tilbud ut av lokalsykehuset. Det er misforstått, sier han.

- Hvordan skal omorganiseringen komme pasientene til gode?

- Det nord-norske lokalsykehuset er preget av ganske små og sårbare fagmiljøer. Det å flytte for eksempel ansvar og myndighet i faget har som intensjon å styrke faget. Og i den grad vi klarer å stimulere fag til å samarbeide, så vil det også på sikt være med på å styrke fagmiljøa, sier Solheim.

Skeptisk fylkesrådsleder

Fylkesrådsleder Odd Eriksen mener helseforetaket må lytte til innbyggerne, før de presser igjennom en ny sykehusmodell.

- Mitt råd er at de bør sette seg ned og lytte til de som har meninger lokalt, og så bør man ta seg tid før man treffer de riktige beslutningene, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen.

I ettermiddag blir det fakkelmarkeringer både på Stokmarkens og Gravdal. Det er i forkant samla inn tusenvis av underskrifter mot endringene. Leder i Sykehusets venner i Vesterålen, Oddvar Pedersen, mener ledelsen i Nordlandssykehuset er i utakt med alle andre.

- Ja, det er motstand over hele fjøla mot styret i Nordlandssykehuset. Likevel virker det som de kjører fram denne saken, og skal presse den igjennom, sier han.

Direktør Eivind Solheim i Nordlandssykehuset understreker at styret i helseforetaket er villige til å lytte.

- Ja, vi hører faktisk på de reaksjonene som kommer, og tar det på alvor. Den frykt som går på tilbud og ønske om godt lokaltilbud tar vi imot, og jeg mener faktisk å kunne begrunne at vi har felles interesser, sier Solheim.