NRK Meny
Normal

Ber kommuner si nei til reservasjonsleger

Nordland Arbeiderpartis kvinnenettverk mener kommuner bør nekte leger å reservere seg mot å henvise pasienter til abort.

Siv Aasvik

– I verste fall må jentene reise ut av kommunen for å få hjelpen de har krav på, sier lederen i Nordland APs kvinnenettverk.

Foto: Kolbjorn H. Larssen

Et nytt lovforslag fra regjeringen innebærer at fastleger kan reservere seg mot å gi råd om, og henvisning til abort.

Det nye lovforslaget gir ikke rom for å reservere seg mot å sette inn prevensjon eller henvise til assistert befruktning.

– Det er særlig kvinner i distriktene som vil rammes, sier leder i Nordland APs kvinnenettverk Siv Aasvik.

Aasvik reagerer sterkt på forslaget, og mener kommuner bør si nei til at fastlegene får reservere seg, og dermed nekte å hjelpe en pasientgruppe.

– Sårbar situasjon

– Denne saken handler om hvordan vi vil at våre jenter skal møtes av helsevesenet når de er i en sårbar livssituasjon, sier Aasvik som mener spesielt avstandene mellom kommunene er en bekymring.

– I distrikts-Norge vet vi at det er varierende fastlegedekning, og vi vil ikke risikere at jentene må gå og banke på flere legekontor før de får hjelp.

Men det er ikke alle som er enige med Aasvik. Fylkesleder i Nordland-Krf, Per Pedersen, mener pasientene fortsatt vil være godt ivaretatt til tross for avstander.

Mener veiene ikke er så lange

Ordfører Per Pedersen Træna

Per Pedersen mener pasienter som ønsker abort fortsatt vil være godt ivaretatt.

Foto: Træna kommune

– Vi vet allerede det at veiene mellom de ulike kommunene ikke er så veldig lange at dette ikke er umulig. Jeg har tro på at dette lar seg gjøre, sier Pedersen.

Krf-politikeren mener speiselt avstanden er noe som ofte blir overvurdert.

– Veiene ikke er veldig lange. Avstandene er mye kortere enn man vil ha det til i dette tilfellet, sier Pedersen som har tro på at reservasjonsretten skal fungere.

Men Aasvik ser ikke like lyst på situasjonen for kvinner som trenger henvisning.

– I verste fall må de reise ut av kommunen for å få den helsehjelpen de har krav på, avslutter lederen i Nordland APs kvinnenettverk.