- Russland fortsatt en trussel

Norge har vært naive i forhold til utvikling i Russland de siste årene, mener forsker Julie Wilhelmsen ved NUPI.

Russiske soldatar framfor det russiske militære hovudkvarteret i Tblisi.
Foto: DAVID MDZINARISHVILI / REUTERS

Russiske styrker kan bli plassert i norske nærområder dersom Russland gjør alvor av å bryte CFE-avtalen som regulerer militære styrker i Europa.

CFE-avtalen legger begrensinger på hvor mange stridsvogner, pansrede personellkjøretøy og artelleri russerne kan plassere i Norges nærområder.

Såret stolthet

Forsker Julie Wilhelmsen i Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener Russland kommer med dette utspillet fordi de har følt seg tilsidesatt.

- For russerne har det vært nedverdigende å måtte kutte opp stridsvogner og selge dem som skrapjern. De føler også at de har gitt mye i CFE-avtalen, uten å ha fått så mye tilbake, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen synes Norge skal være forsiktige med å være for naive i forhold til hva som skjer i Russland.

- Nå har man fullstendig avskrevet muligheten for at Russland kan være en trussel mot Norge. I framtiden må man ikke avskrive denne muligheten, sier hun.

Utenrikskommentator Jahn Otto Johansen deler dette synet med Wilhelmsen i en kommentar .

Hovedkvarter til nord

Hun mener signalene fra Russland gjør det høyst aktuelt å vurdere å flytte Fellesoperativt hovedkvarter fra Jåttå ved Stavanger til Reitan ved Bodø.

- Det man oppnår er å gi et signal om at vi reagerer på den nye retorikken som kommer fra Russland, sier Wilhelmsen.

Også tidligere luftkommandør i Nord-Norge, Kjell Lutnes, mener at utviklingen i Russland tilsier at Reitan blir hovedkvarter for samtlige millitære styrker i framtiden.

- Truslene innebærer en stadig økende Russisk tilstedeværelse i nordområdene. Da må Norge helst være i forkant på sin tilstedeværelse på alle områder, inkludert forsvaret, sier Lutnes.

Avviser opprustning

- Russland kommer ikke til å sende flere soldater nær grensa mot Norge selv om landet fryser avtalen om nedrustning i Europa.

Det gjorde den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov klart i et møte med utenriksminister Jonas Gahr Støre i dag.

- Lavrov sa at han tar avstand fra spekulasjonene om at de vil øke det militære nærværet i nord. Russerne har ingen planer om det. Vi har heller ikke fått signaler om det, sier Støre til NRK.

Etter møtet sa Lavrov at han mener samarbeidet mellom Norge og Russland er tett, og at det er god dialog mellom partene.