- Kan ikke ha 60 bjørner springende

Stortinget kan ikke ha forstått konsekvensene av rovdyrforliket, mener leder for rovviltnemnda i Nordland, Ann Hege Lervåg.

Ann Hege Lervåg, leder for rovviltnemda i Nordland

- Vi kan ikke ha 60 bjørner springende rundt, sier Ann Hege Lervåg, leder for rovviltnemda i Nordland.

Foto: Frank Nygård / NRK

Lervåg mener Stortinget ikke har forstått konsekvensane av rovdyrforliket, da man sa ja til to bjørneynglinger i året i Nordland.

- Jeg tror ikke politikerne tok inn over seg hverken geografi eller næringsaspektet i Nordland spesielt når de gjorde dette vedtaket. Vi kan ikke ha 60 bjørner springende rundt, sier Lervåg.

Konflikten må løses

Iløpet av fjoråret ble rundt 3000 sau og lam tatt av rovdyr på indre Helgeland. Men hvor mange rovdyr som finnes kan svært få gi et entydig svar på. Det har ført til konflikter mellom Statens naturoppsyn og sauenæringa. En konflikt som Lervåg mener kan og må løses.

- Hvis næringen får være med opp med kjentfolk og vise hvor man har sett spor, hvor man har sett dyr, sett hi osv, så får man i hvertfall dempe konfliktnivået litt. Og næringen får bekreftet om det er dyr, og får de det samme som Statens naturoppsyn ser, sier Lervåg.

Foreslår ny metode for telling

Men uten at Norge får en felles forvalting av rovdyr med Sverige og Finland frykter Lervåg at man ikke kommer videre. Hun tar også til orde for en annen form for telling av rovdyr enn i dag.

- I stedet for antall ynglinger, så teller man antall dyr. Da vil man få en lettere forvaltningssystem, sier Lervåg.

Støtter forslaget om felles forvaltning

Ordfører i Hemnes Kjell Idar Juvik (Ap) mener også en felles forvatning må til.

- Vi må se det i nordisk sammenheng. Ta for eksempel Sverige, der de antok at det var 1000 bjørner. Så fikk de gjort en skikkelig registrering og det viste seg at det var mellom 2500-3000 bjørner, altså tre ganger mer. Og disse er inne i Norge og, og da er man nødt til å se det i en sammenheng, sier Juvik.