Hopp til innhold

- Kan ende som spiker

Gamle MS Finnmarken kan ende som spiker. Staten vil ikke gi penger til hurtigrutemuseet.

Hurtigrutemuseet, Stokmarknes
Foto: Hurtigrutemuseet

Mange frykter at det gamle hurtigruteskipet MS Finnmarken vil ende opp som spiker.

Nærings- og handelsdepartementet har avslått en søknad om 6 millioner kroner til hurtigrutemuseet.

Arbeidet med utviklingen av museet står dermed i stampe, innrømmer Heidi Kristin Sæthre som er fylkesråd for kultur i Nordland.

-  Det er helt rett og helt åpenbart at offentlige myndigheter må inn å ta ansvar.

Har tatt ansvar

Hurtigrutemuseet på Stokmarknes ble åpnet i 1993 på hundreårsdagen, etter at hurtigruten ble satt i drift. Seks årene senere, i 1999, ble gamle MS Finnmarken satt på land som museumsskip. Museet omfatter også en seksjon av det gamle dampskipet, Finnmarken fra 1912. Hvert år besøker rundt 20.000 mennesker Hurtigrutemuseet. Fylkesråd for kultur i Nordland, Heidi Kristin Sæthre, klamrer seg nå til håpet om å sikre museets framtid gjennom et statlig utvalgsarbeid.

- Det som jeg kan si at jeg er glad for, er at denne regjeringen har tatt et ansvar i forhold til å få satt ned et utvalg som skal se på og konkluderere i forhold til Gamle Finnmarken. Vi ser for oss at arbeidet skal være ferdig rundt juletider.

Et klart løftebrudd

Utvalget, som ledes av fylkesråd Heidi Kristin Sæthre, skal legge fram en rapport om hvordan Hurtigrutemuseet skal utvikles. Men hva hjelper det Sæthre og resten av utvalget så lenge staten ikke er villig til å gi penger.

Reiselivssjef i Vesterålen Roy Odd Schøyen er både overrasket og irritert på staten og næringsdepartementet som ikke vil gi penger til Hurtigrutemuseet.

- Dette må være et klart løftebrudd. Såvidt jeg oppfatter det så har man her ikke holdt seg til de lovnader man har gitt. Man har gitt gale signaler til Hurtigrutemuseet, til Vesterålen og hele kysten.