Normal

- Ikke forsvarlig

FrP mener planene for asylmottak på Andøya er lite gjennomtenkt og at det ikke er sett på konsekvensene.

Asyl

Fremskrittspartiet mener det ikke er godt nok gjennomtenkt med asylmottak på Andøya.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Halvar Rønneberg som representerer Framskrittspartiet i Andøy formannskap mener at konsekvensene av et asylmottak er for dårlig gjennomgått.

- Det er flere forhold som gjør at jeg sannsynligvis ville stemt nei til dette, forteller Rønneberg.

På grunn av ferie kunne han nemlig ikke være til stede under formannskapsmøtet denne uka.

- Ikke forsvarlig

Utlendingsdirektoratet (UDI) har planer om at asylmottaket skal ligge i Skarsteindalen og ha minst 500 plasser. Rønneberg var ikke til stede da et en enstemmig formannskap stemte ja til planene om asylmottak, men mener kommunen vet alt for lite om hva dette innebærer.

- Vi vet omtrent hvilke inntekter mottaket vil gi. Men jeg syns ikke dette er uforsvarlig når vi ikke vet hvilke kostnader dette fører med seg, hvor mange som skal sysselsettes og andre innvirkninger mottaket vil ha på samfunnet.

Utenfor mål

Ordføreren i Andøy kommune Jonni Helge Solsvik (H) mener Rønneberg treffer utenfor mål. Og at kritikken kommer fordi Rønneberg ikke selv var på møtet.

- Kritikken Rønneberg kommer med er fordi han ikke var til stede, og derfor ikke vet om det vi faktisk har vedtatt, sier Solsvik.

Ordføreren sier at det Rønneberg etterlyser, er det kommunen nå skal finne ut av før de gir et endelig ja til et asylmottak.

- Formannskapet har gjort det klart at vi ikke sier ja til dette før vi ser at kostnadene knyttet til oppgaven er forsvarlig dekt. Akkurat det Rønneberg kritiserer oss for å ikke ha tatt hensyn til, har vi jo lagt inn som klausul før vi går inn på en endelig avtale med UDI, forteller Solsvik.