– Engelskkunskapene er ikke det viktigste

– Nobelkomitémedlemmenes interesse for internasjonale spørsmål og utenrikspolitiske tyngde er mye viktigere enn engelskkunnskapene, mener forsker Nils Butenschøn.

Thorbjørn Jagland

Geir Lundestad mener at tidligere statsministre og utenriksministre ikke bør sitte i Nobelkomiteen. Nåværende leder av komiteen, Thorbjørn Jagland, har vært begge deler. Lundestad mener også at medlemmene må kunne redegjøre på et verdensspråk, fortrinnsvis engelsk. Lundestad har ikke nevnt noen spesielle navn i komiteen i forbindelse med dette.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Nobelinstituttets avtroppende direktør Geir Lundestad blåser nytt liv i debatten om hvem som skal få være medlemmer i Den norske nobelkomité. Lundestad mener at tidligere statsministre og utenriksministre ikke bør sitte i Nobelkomiteen.

Nåværende leder av komiteen, Thorbjørn Jagland, har vært begge deler. Lundestad kom med brannfakkelen i et portrettintervju med Aftenposten fredag. Nobeldirektøren har laget tre punkter for hvordan Nobelkomiteen bør settes sammen i fremtiden:

  • Utlendinger i komiteen er ikke en god idé.
  • Tidligere stats- og utenriksministre bør ikke sitte i komiteen.
  • Medlemmer som Stortinget oppnevner til komiteen bør ha større interesse og mer innsikt i internasjonale spørsmål.
Nils Butenschøn, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter

Nils Butenschøn er forsker ved Senter for menneskerettigheter.

Foto: Norsk senter for menneskerettigheter / UiO

Nobelinstituttets avtroppende direktør gjør det samtidig klart at medlemmene må kunne snakke et verdensspråk godt, i det minste engelsk, blant annet for å kommunisere med prisvinnere og gjester. Han har ikke nevnt noen spesielle navn i komiteen i forbindelse med dette.

Nobelkomiteen består av fem medlemmer som er oppnevnt av Stortinget.

– Kunnskapsnivået og engasjementet er mer avgjørende enn engelskkunnskapene

Den profilerte forskeren Nils Butenschøn ved Senter for menneskerettigheter støtter kravene om mer engasjement og kunnskap om internasjonale forhold blant komitemedlemmene, og at utlendinger bør holdes utenfor komiteen.

Han er imidlertid ikke sikker på om engelskkunnskapene er så viktig som Lundestad skal ha det til.

– Det holder om lederen, som kommuniserer utad, har gode engelskkunnskaper. Jeg synes ikke det er like viktig at de andre komitemedlemmene er gode i engelsk. Kunnskapsnivået og engasjementet er mer avgjørende enn engelskkunnskapene, sier Butenschøn til NRK.

Butenschøn synes det er viktig å ta punktene fra Lundestad til etterretning i debatten om komiteens sammensetning.

– Lundestad er på innsiden og det han sier avspeiler nok problemer som han har opplevd. Punktene er gode innspill til de politiske partiene, som skal tenke på og diskutere utvelgelse av medlemmer til komiteen, sier professoren.

Nobelinstituttets avtroppende direktør Geir Lundestad mener tidligere statsministre og utenriksministre ikke bør sitte i Nobelkomiteen. Thorbjørn Jagland har vært begge deler.

– Tror ikke at Nobelkomiteen er uavhengig

Butenschøn mener at Nobelkomiteen bør avspeile en politisk bredde, at medlemmene er personer med høy integritet og kunnskaper, har et åpent syn for verden og er høyt respektert på tvers av partigrensene.

– Folk i andre land, spesielt utenfor Europa, tror ikke på at komiteen er uavhengig når man har sentrale politikere med, særlig tidligere stats- og utenriksministre. Komiteen må ha en bred sammensetning som skaper større troverdighet, også i land som ikke har kjennskap til Norge og tradisjonen til Nobelkomiteen, sier Butenschøn til NRK.

Han mener imidlertid at det ikke bør være utlendinger i komiteen av praktiske grunner knyttet til i komitearbeidet, og at det er tilstrekkelig med troverdig kompetanse på hjemmebane.

– Bør gjelde alle tidligere statsråder

Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten er langt på vei enig med Lundestad i punktene og mener at nobeldirektøren kommer med flere rimelige krav som bør tas på alvor.

– Lundestad er på innsiden og har verdifulle erfaringer fra komitearbeidet. Stortinget kommer sikkert til å lytte til Lundestad med interesse, men kommer raskt til å glemme kravet som setter formelle begrensninger for tidligere stats- og utenriksministere. For jo flere klare regler, desto mindre handlingsrom har de politiske partiene når nobelvervene skal fylles, sier Stanghelle til NRK.

I tillegg mener Stanghelle at det er ingenting i veien for at det kan knesettes et nytt prinsipp for utvelgelse: Ingen tidligere regjeringsmedlemmer i Nobelkomiteen, i hvert fall ikke med erfaring som stats- eller utenriksminister.

– Da vil det virkelig være mulig å skape en større uavhengighet mellom komitemedlemmer og den politiske eliten i Norge, sier Stanghelle.

Harald Stanghelle

Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle tror Stortinget kommer til å lytte til Lundestad med interesse, men raskt vil glemme kravet som setter formelle begrensninger for tidligere stats- og utenriksministere.

Foto: NRK

– Vanskelig å få verden til å forstå at komiteen er uavhengig

Lundestad sier at det er en vanskelig oppgave å få verden til å forstå at komiteen er uavhengig.

– Vi kjemper i motbakke for å få verden til å forstå hva det betyr. Lasset blir for tungt å dra hvis det er tidligere stats- og utenriksministere i den. Dette er et syn som har vokst fram hos meg, sier Lundestad.

Han mener Stortinget bør gjøre en langt bedre jobb når de plukker ut sine utvalgte og ikke bruke vervet som en belønning for lang og tro partitjeneste.

– Stortinget bør være mer nøye på hvem de velger inn i komiteen. Kandidatene bør ha interessert seg for internasjonale forhold før de kommer inn i komiteen, ellers blir det mye oppoverbakke. Og de bør kunne redegjøre for seg selv, i det minste på engelsk, legger han til.

Stanghelle er enig med Lundestad, og mener at det har vært flere komitemedlemmer opp gjennom årene som ikke har vist noen nevneverdig interesse for, eller innsikt i, internasjonal politikk.

– Det betyr selvsagt ikke at de er uten viktige kvaliteter, men neppe på den utenrikspolitiske parketten der Nobelkomiteen svinger seg. Det er viktig at medlemmene har stor interesse for internasjonale spørsmål og stiller med utenrikspolitisk tyngde. Og det er helt naturlig at de bør være gode i engelsk, mener Stanghelle.

Marit Nybakk

Stortingsrepresentant Marit Nybakk er enig med Lundestad om at det bør være en selvfølge at medlemmene har innsikt i internasjonale spørsmål om sikkerhetspolitikk, fredsbevarende arbeid osv. og har gode engelskkunnskaper.

Foto: Emrah Senel / NRK

– Stortinget bestemmer hvordan kravene blir

Ap-politiker Marit Nybakk er første visepresident på Stortinget og medlem av Stortingets forsvars- og utenrikskomité. Hun synes det først og fremst er viktig med en debatt om hvem som skal få sitte i Nobelkomiteen.

– Som direktør for Nobelinstituttet står Lundestad fri til å mene hva han vil om dette, men det er opptil Stortinget å bestemme hvordan kravene blir til slutt, sier Nybakk til NRK.

Hun sier at en bredere sammensetning i Nobelkomiteen, bestående av tidligere utenriksministre, tilfører komiteen mer tyngde og legitimitet.

– De politiske partiene er mer bevisste på hvem som blir oppnevnt til komiteen. Utenriksministre kan eksempelvis gjøre en god jobb i komiteen fordi de har stor internasjonal erfaring og utenrikspolitisk tyngde. Derfor mener jeg at det ikke bør være absolutte krav om at tidligere statsråder bør holdes utenfor, sier Nybakk.

Nybakk sier samtidig at hun er enig med Lundestad om at det bør være en selvfølge at medlemmene har innsikt i internasjonale spørsmål om sikkerhetspolitikk, fredsbevarende arbeid osv. og snakker engelsk godt.

– Mitt fokus er på årets vinnere

Til nyttår vil det skje flere endringer i Nobelkomiteens sammensetning, og den fem mann sterke komiteen vil få borgerlig flertall med i alt tre medlemmer fra Høyre og Frp.

Thorbjørn Jagland er i dag er leder av komiteen, og Arbeiderpartiet har renominert ham som komitémedlem. Høyres stortingsgruppe har på sin side nominert forskeren Henrik Syse, i tillegg til at partiet har renominert veteranen Kaci Kullmann Five. Frp har utpekt Inger Marie Ytterhorn til en ny perioden.

Det har vært spekulasjoner om Jagland kan bli kastet som leder når komiteen får borgerlig flertall. Men spørsmålet er ikke avklart, og det er komiteen selv som velger sin leder.

Nobelkomiteen i Oslo rådhus under Nobels fredspris 2013

Det er prestisje og makt knyttet til hvem som sitter på stolene ved siden av nobeldirektør Geir Lundestad på podiet i Oslo rådhus 10. desember hvert år. Enda gjevere er det å være den som får stå på talerstolen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix