Nobelkomiteen blir endret

Neste år får Høyre et ekstra medlem i Nobelkomiteen, og det blir et borgerlig flertall i komiteen. Det kan også bety at Arbeiderpartiet mister lederen.

Leder i Nobelkomiteen Thorbjørn Jagland

Thorbjørn Jagland har ledet Nobelkomiteen siden 2009. Neste år er både han og to av de andre komitémedlemmene på valg.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Neste år går perioden til tre av fem medlemmer i Nobelkomiteen ut.

Det gjelder komiteens leder Thorbjørn Jagland, valgt av Arbeiderpartiet, Kaci Kullmann Five, valgt av Høyre, og Ågot Valle, valgt av SV.

Valle har de siste årene vært sykmeldt, og dermed har vara Gunnar Stålsett, valgt av Senterpartiet, rykket inn til fast plass i komiteen under hennes sykefravær.

Valgresultatet som avgjør

Det er partienes oppslutningen på Stortinget som avgjør sammensetningen av Nobelkomiteen.

Det vil si at når tre medlemmer skal velges neste år, er det resultatet etter stortingsvalget i høst som legges til grunn.

Komitéplassene fordeles etter et matematisk prinsipp, hvor det enkelte partis stortingsrepresentanter ses i forhold til antall komitémedlemmer.

Med dagens fordeling av stortingsmandatene lagt til grunn, skal plassene i Nobelkomiteen fordeles på følgende måte neste år:

  • Arbeiderpartiet får to medlemmer
  • Høyre får to medlemmer
  • Fremskrittspartiet får ett medlem

Dermed endres sammensetningen av Nobelkomiteen til neste år.

SV mister plassen

Nobels fredspris til EU i 2012

Her står dagens fem medlemmer i Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen (f.v.), Inger-Marie Ytterhorn, Kaci Kullmann Five, Gunnar Stålsett og Thorbjørn Jagland samlet bak EUs ledertrio, som signerer gjesteboken ved Nobelinstituttet i desember i fjor.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

SV, som nå er Stortingets nest minste parti, mister nemlig sitt medlem i komiteen. Høyre gjorde derimot et svært godt valg og fikk såpass mange stortingsmandater at partiet skaffer seg en ekstra plass.

Med den nye sammensetningen beholder Arbeiderpartiet Thorbjørn Jaglands plass, Høyre beholder Kaci Kullmann Fives plass, mens SV mister altså Ågot Valles plass til Høyre.

Det forutsetter at Stortinget velger å beholde den matematiske fordelingen man tradisjonelt har fulgt når det gjelder sammensetningen i Nobelkomiteen.

– Vi skal komme tilbake til disse spørsmålene neste år, når valgene skal foretas. Men utgangspunktet er at medlemmene velges etter forholdstallsprinsippet, sier parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, til NRK.no.

Om Jagland og Five blir gjenvalgt av henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre, gjenstår å se. Det eneste som er sikkert, er at sittende regjeringsmedlemmer og sittende stortingsrepresentanter ikke kan være medlemmer av Nobelkomiteen.

Berit Reiss-Andersen, valgt av Arbeiderpartiet, står ikke på valg før i 2017 og rammes dermed ikke av endring neste år.

Fremskrittspartiet har allerede et medlem i komiteen ved Inger-Marie Ytterhorn, som er valgt frem til 2017.

Jagland kan måtte gi fra seg lederskapet

Det er Stortinget som velger medlemmene av Nobelkomiteen.

Formelt er det Stortingets valgkomité, bestående av 37 stortingsrepresentanter, som innstiller medlemmer av Nobelkomiteen til Stortinget. Det skjer etter forslag fra partienes stortingsgrupper.

Det er Nobelkomiteen selv som velger sin leder. Siden 2009 er det Thorbjørn Jagland som har ledet komiteen.

Arbeiderpartiet beholdt posisjonen som landets største parti etter valget i høst, men det er ingen regel som sier at det er det største partiet som skal ha lederen i komiteen.

Når det fra neste år blir et borgerlig flertall i komiteen, med to plasser til Høyre og ett til Fremskrittspartiet, mot Arbeiderpartiets to plasser, kan det derfor være mulig at Høyre vil ønske å ha lederen.

– Vi vil ikke spekulere i det nå, sier Trond Helleland, som understreker at det er komiteen som konstituerer seg selv.

Jagland har tidligere advart mot å bytte ham ut til fordel for en borgerlig leder og sagt han er redd det vil politisere komiteen og ødelegge fredsprisens uavhengighet.

– Stortinget har vært utrolig forsiktig med å politisere komiteens arbeid. For eksempel da Francis Sejersted satt som formann i komiteen, og det ble et flertall av SV og Ap i komiteen, så gjenvalgte SV og Ap ham to ganger. Det var nettopp for å unngå at man kunne si at Nobelkomiteen er et resultat av den politiske kampen i Stortinget, sa Jagland til TV 2 i oktober.

Lundestads siste år

For øvrig byr 2014 på flere utskiftinger i Nobel-sammenheng.

Neste år er det siste året til Geir Lundestad, som siden 1990 har vært direktør ved Nobelinstituttet og er også Nobelkomiteens sekretær.

Hvem som skal overta etter ham, er foreløpig ikke klart.

Thorbjørn Jagland og Geir Lundestad

Nobelkomiteens sekretær og direktør ved Nobelinstituttet Geir Lundestad er aldri langt unna når Nobelkomiteens leder kunngjør vinneren av Nobels fredspris og har derfor vært omtalt som Norges kanskje mest kjente linselus.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix