Turgåere skal nektes pause

Bergen vil forby folk å ha pause på fjellet.

7. fjellsturen 2006

7. fjellsturen er en av de store turdagene i byfjellene. Nå kan det bli vanskelig å finne rasteplass.

Foto: Sigurd Hamre / NRK

Vann- og avløpsetaten i Bergen forslår at det skal bli forbudt å slå seg ned langs bekker og vann, skriver Bergensavisen.

Stopp forbudt ved vann i byfjellene

Etaten ramser opp tolv eksempler på friluftsatferd de vil ha slutt på.

I forslaget til «Forskrift om allmennhetens aktiviteter i nedbørsfeltet til Svartediket og Sædalen vannbehandlingsanlegg» foreslår de blant annet at det ikke skal være tillatt å slå seg ned langs vannkanten til Svartediket, Tarlebøelven, Tarlebøvannet, Blåmannsvann, Storediket, Tindevann, Søre- og Nordre Glørevann og Stemmevann.

Vi har førevar-hatten på. Hovedsiktemålet er å sikre rent vann.

Magnar Sekse, leder av VA-etaten til Bergensavisen

De tolv punktene omhandler også blant annet bruk av kano og båt, telting, bading, fiske, større arrangementer og ridning med hest.

- Urimelig, sier Fylkesmannen

Forslaget får motbør både fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkesmannens Helseavdeling.

Det må være mulig å stoppe for en pust i bakken eller en rast på vei til fjells uten at dette skal være en fare for drikkevannet.

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen

Også lokalpolitikere har vært negative. En tverrpolitisk arbeidsgruppe i komité for miljø og byutvikling mener at VA-etaten har gått for langt. I stedet fort forbud, bør det holde med aktsomhet. Det sier gruppens leder, Arne Jacobsen (Ap) til avisen.

Komité for miljø og byutvikling skal stemme over de nye bestemmelsene i dag. Deretter sendes saken eventuelt videre til Mattilsynet for godkjenning.