NRK Meny
Normal

Truede fiskearter trolig ut av rødlista

Rødlistingen av flere fiskeslag har skapt heftig debatt i Fiskeri-Norge. Fiskerne kjenner seg ikke igjen i at for eksempel kveite skal være en truet bestand.

Steinar Johnsen ved Vikanesfisk og Olav Johan Lyngstad

Steinar Johnsen ved Vikanesfisk (t.h.) og Olav Johan Lyngstad med en slakteferdig kveite fra oppdrettsanlegg.

Foto: Herskedal, Kjell / Scanpix

Pigghå

Ryker pigghåen ut av rødlista?

Foto: Magnus Brenna Lund / NRK

Artsdatabankens rødliste over truede dyrearter egner seg dårlig for fiskebestander mener havforskerne, som nå skal ta en ny gjennomgang av listede fiskearter.

Gruppeleder Reidar Thoresen tror at arter som kysttorsk, lange, uer, brisling, tobis og pigghå vil forsvinne fra lista når Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har gjort sine vurderinger.

Revurdering

– Rødlista vil bli kraftig revidert. Jeg tror nesten at jeg kan love at når vi er ferdig med en prosess i ICES, er det bare berlevågfisk som vil stå igjen som utryddingstruet fiskeart, sier Thoresen til fiskeribladet Fiskaren.

Kveiteoppdrett er vanskelegare enn torsk

Ikke så truet lenger? Dette er kveite i en fiskekum.

Foto: Geir Rommetveit / NRK

Det er Verdens naturvernunion (IUCN) som står bak den internasjonale rødlisteføringen.

I erkjennelsen av at kriteriene for rødlisting av fiskearter ikke er gode nok, har de henvendt seg til ICES for faglig hjelp med rødlistekriteriene.

Framskrivninger

Et hovedprinsipp for rødlisting er at man følger utviklingen for en art over tre generasjoner.

Hvis det er minimum fem prosent sjanse for at en art kan bli utryddet i løpet av 100 år, havner den på rødlista som skiller mellom «nær truet», «sårbar», «sterkt truet» og «kritisk truet».

– Feil kriterier

Uer

Listeføringen betyr lite for denne ueren som allerede er dømt til matfatet.

Foto: Pernille Wroldsen / NRK

Reidar Thoresen sier til fiskeribladet Fiskaren at feilen med IUCN-kriteriene er at kurven for prosentvis nedgang i en fiskebestand bare blir videreført.

Kriteriene som er laget for landdyr passer ikke for fiskebestander. En annen feilkilde er at fangsttallene benyttes som et kriterium for bestandsutviklingen.

– Det blir noe ganske annet om vi for eksempel har noen fjellrever igjen, sammenlignet med bestanden av tobis. Vi kan ikke snakke om at tobisen er utrydningstruet, selv om bestanden er for liten til å fiskes på, sier Thoresen.

Berlevågfisk er en sjelden torskefisk som siden den først ble oppdaget i 1932 bare er fanget i et femtitall eksemplarer..