- Sammenslåing vil føre til mer robuste operasjonssentraler

Politimesteren på Sunnmøre vil ha et politidistrikt i Møre og Romsdal, men vil ikke ta stilling til hvor hovedkontoret skal være.

Steven Hasseldal

Steven Hasseldal tror færre politidistrikt vil bidra til mer robuste operasjonssentraler.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

I dag er det 27 politidistrikt i Norge og debatten fortsetter om det heller bør bli 18 distrikter.

I begynnelsen av november i fjor ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe som blant annet skal vurdere politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering. Utvalget skal se på den fremtidige politistrukturen i Norge.

Politimesteren på Sunnmøre, Steven Hasseldal, er en av dem som mener det bør bli færre politidistrikt, og han mener Møre og Romsdal bør samles til ett politidistrikt.

– Jeg håper det blir færre distrikter. Det tror jeg er nødvendig for å få mer robuste operasjonssentraler, og også å få styrke noe av fellesfunksjonene, sier Hasseldal.

LES OGSÅ:
Vil ha færre politidistrikt – meiner politidirektoratet må ta ansvar
Frp uenige om politidistrikt-forslag

– Dramatisk endring

Vil opprette SO-team

Hasseldal vil ikke ta stilling til lokaliseringsdebatten enda.

Foto: Trond Vestre

I første omgang er budskapet fra Steven Hasseldal at det skal bli et distrikt, men mange diskuterer også om det bør bli færre enn 18 distrikter.

– Jeg håper i hvert fall at det blir et distrikt i fylket for da får man en naturlig avgrensing. Noen foreslår helt ned i fem til seks distrikter, noe som er en dramatisk endring. Da er spørsmålet om det blir litt for stort kontrollspenn og om en må opprette mellomnivå, sier Hasseldal.

– Hva med å slå sammen Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane?
– Jeg har ikke konkludert med at det bør være større, men jeg mener i hvert fall det bør være et politidistrikt i fylket, sier politimesteren.

Tar ikke stilling til lokaliseringsdebatten

Steven Hasseldal er forberedt på en lokaliseringsdebatt, men vil ikke ta stilling til det spørsmålet nå. Han håper debatten blir en totrinnsprosess: At en først bestemmer seg for om det skal være færre politidistrikt i Norge, før en diskuterer lokaliseringen.

Hasseldal tror det er lettere å få politisk gjennomslag for å slanke politidistriktene hvis en beholder flere lensmannskontor.

– Det er veldig vanskelig å endre på strukturen for lensmannskontorene, for man vil gjerne har nærpolitiet. Et politidistrikt vil ikke gå ut over beredskapen. Kontorene vil bestå, og diskusjonen handler om hvor hovedsetet skal ligge, sier Hasseldal.

Hva mener du? Bør det bli færre politidistrikt?