Hopp til innhold

Flere sykehus har brukt smittevernfrakker med hull

Smittevernfrakkene var feilmerket og skulle aldri vært tatt i bruk. Likevel ble de sendt ut og brukt ved flere sykehus. – Alvorlig, sier smittevernoverlege.

Smittevernfrakk fra feilpartiet som ble sendt til Volda sjukehus

SMITTEVERNFRAKK: En av frakkene fra leveransen som var feilmerket, men som likevel ble sendt til Volda sjukehus.

Foto: Helse Møre og Romsdal

På sykehuset i Volda har de brukt disse frakkene siden oktober, i Ålesund siden desember og i Molde siden januar.

Materiell som sykehusene får skal kvalitetssikres regionalt, men i slutten av forrige uke mottok Helse Møre og Romsdal et varsel fra sentrallageret på St. Olavs hospital.

Ved en feil hadde de sendt ut smittevernfrakker fra en leveranse, der flere av pakkene inneholdt frakker med små hull ved knytingen i front. Smitte kunne dermed muligens trenge gjennom.

– Vi ser alvorlig på denne saken. Dette skal ikke kunne skje, sier smittevernoverlege i Helse Møre og Romsdal, Jørn Åge Longva.

Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva ved sjukehuset i Ålesund

ALVORLIG: Smittevernoverlege i Helse Møre og Romsdal, Jørn Åge Longva ser alvorlig på det som har skjedd.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Skulle egentlig bli sendt til reklamasjon

På grunn av store lager av smittevernutstyr, er det leid ekstra lagerlokaler hos en ekstern leverandør, sier Vigleik Jessen ved St. Olavs hospital.

– Ved en feil ble ikke de aktuelle pallene på eksternt lager merket tydelig nok at de var sperret for utlevering. Dette er vårt ansvar, sier Jessen, som er klinikksjef og leder for gruppen for kritiske produkter, ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs hospital.

Mangelen på smittefrakkene ble avdekket ved smittevernkontrollen på det regionale lageret i midten av november.

Frakkene skulle sendes som reklamasjon til Sykehusinnkjøp. Likevel ble de sendt ut til tre sykehus i Helse Møre og Romsdal.

– Feilen ble klassifisert som mindre alvorlig og produktet kunne benyttes forutsatt at bruker ble gjort oppmerksom på at det kunne være små hull ved innfestingen til festebåndet på magen på anslagsvis 6–8 av 10 frakker i en pakke, sier han.

Vigleik Jessen, klinikksjef og leder for gruppen for kritiske produkter, ortopedi, revmatologi og hydsykdommer ved St. Olavs hospital.

REKLAMASJON: Vigleik Jessen klinikksjef og leder for gruppen for kritiske produkter, ortopedi, revmatologi og hudsykdommer ved St. Olavs hospital sier frakkene var merket til reklamasjon og ble sendt ut ved en feil.

Foto: St. Olavs hospital

Ansatte varslet om feil på frakker

St. Olavs hospital ble oppmerksom på feilutleveringen i forrige uke. Det ble umiddelbart sendt e-post til Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag at frakkene skulle kalles tilbake. Helse Nord-Trøndelag har ikke brukt frakkene.

– Beskjeden om at det var blitt sendt ut frakker, som ikke skulle vært i bruk, gikk direkte til våre lager. Ansatte har også meldt om feil på frakkene, men det var først i går og i dag at vi ble klar over omfanget av dette, sier Longva.

Nå trekkes frakkene umiddelbart ut av bruk.

Av totalt 16800 utsendte frakker, ble 5700 delt ut. De resterende skal være returnert.

Smittefrakk på sykehuset i Volda fra leveransen med feil, som aldri skulle vært i bruk.

FEILMERKET: En av smittevernfrakkene på sykehuset i Volda fra partiet som inneholdt feil.

Foto: Helse Møre og Romsdal

Tror ikke det har ført til smitte

I dag informerte Helse Møre og Romsdal de ansatte om feilen ved frakkene.

– Jeg har forståelse for at ansatte kan bli urolig når utstyr som blir levert ut ikke er av den kvaliteten man kan forvente, sier Longva.

Han legger til at det er viktig å understreke at feilene på frakkene var små og at det ikke har ført til smitte for ansatte eller pasienter.

– Ut ifra det vi kjenner til så er feilen av svært liten smittevernmessig betydning, men det er likevel alvorlig at utstyr som man er kjent med ikke er godt nok, likevel sendes ut. At slikt kan skje utgjør en risiko for pasienter og ansatte, sier Longva.

Ålesund sjukehus

ÅLESUND SYKEHUS: På sykehuset i Volda har de brukt frakkene med hull i siden oktober, i Ålesund siden desember og i Molde siden januar. På bildet er Ålesund sjukehus.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK Luftfoto

Gjennomgår rutiner

Det er det regionale lageret som har ansvar for å kontrollere utstyret som sendes til sykehusene.

– Saken er selvfølgelig meget beklagelig og vil bli fulgt opp ved St. Olavs hospital og regionalt, sier Jessen ved St. Olavs hospital.

Smittevernoverlegen sier Helse Møre og Romsdal ikke har opplevd noe lignende tidligere, men nå vil de sjekke sine egne rutiner.

– Denne gangen lå ikke feilen hos oss, men vi vil likevel se på våre lokale lagerrutiner, om det er noe vi kan gjøre for å være trygge på at noe lignende ikke kan skje igjen, sier Longva.

St. Olavs hospital

REGIONLAGER: Lageret for helseforetakene i Midt-Norge er ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Foto: Gorm Kallestad / NTB