Sier nei til deponi

Direktoratet for mineralforvaltning stiller seg negativ til en søknad om etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand. Direktoratet har som oppgave å sørge for at nasjonens mineralressurser blir forvaltet og utnyttet til det beste for samfunnet.