NRK Meny
Normal

Høyhastighetstog om 12 år?

Jernbaneverket ønsker nå å utrede lyntog også for godstrafikk. -Dette er gledelig og vil øke sjansene for at planene blir realisert, sier Thor Bjørlo i Norsk Bane AS.

Hurtigtog
Foto: Deutsche Bahn AG, Warter

-Jenbarneverket har fem til nå valgt å kjempe imot med nebb og klør mot høyhastighetstog i Norge. Men nå viser de tegn til å vurdere bygging av høyhastighetslinjer i Norge, sier Kommunikasjonssjef, Norsk Bane AS Thor Bjørlo.

Norsk Bane AS utarbeidet allerede tidlig på nittitallet detaljerte planer for høyhastighetsbaner i Norge i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional-/InterCity-, og godstrafikk.

Jernbaneverket kjempet mot

-Så sent som i fjor høst uttalte Jernbaneverket sin prosjektleder for høyhastighetsutredningen, Tom Stillesby at høyhastighetstog er et tilbud om transport mellom to befolkningskonsentrasjoner. Hver gang det stopper, mister vi passasjerer, og da går reisetiden opp. Dette var innstilligen til Jenbaneverket så sent som i høst, sier Bjørlo.

Jernbaneverket ønsket et rent passasjertog, med bare to til tre stopp mellom Oslo og Trondheim.

Thor Westergaard Bjørlo

Thor Westergård Bjørlo mener planene om høyhastighetstog er kommet ett skritt videre.

Foto: Heidi Fagna / NRK

Nå føler Bjørlo at Jenbaneverket har endret politikk.

-Vi har hatt møte med Jernbaneverket. De har nå endret oppfatning. de øsnker nå en utredning på høyhastighetstog som omfatter både god og passasjerer. Dette er i tråd med det som vi ønsker, sier Bjørlo.

-Vi mener det er helt avgjørende for prosjektet at vi får med godstrafikken. For eksempel vil minst 50 prosent av inntektene på et høyhastighetstog Dombås-Ålesund komme fra gods, sier Bjørlo.

At Jernbaneverket nå vil utrede høyhastighetstog med gods får også konsekvenser for valg av trase.

-Da vil det være naturlig å legge traseen i Gudbrandsdalen der grunnlaget for gods og passasjerer er større, sier Bjørlo.

20 års kamp for høyhastighetstog

Det er snart 20 år siden at ordførerne fra Vinje, Tokke, Kviteseid og Seljord og startet arbeidet med å etablere det som nå er Norsk Bane AS. Selskapet har base i Ålesund, og har samarbeidet med Deutsche Bahn om utvikling av høyhastighetstog i Norge.

-Etter at vi presenterte Deutsche Bahns omfattende utredning for Norge i mai 2009, vedtok Stortinget i Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 at videre arbeid ”skal ha bygging av høyhastighetsbaner som siktemål”, sier Bjørlo.

Stortinget anbefalte Norsk Banes flerbrukskonsept med høyhastighetsbaner for både landistanse, gods og regionaltrafikk.

-Stortinget understreket også at hastigheten for nye linjer og strekninger som kan tenkes å inngå i et framtidig høyhastighetsnett, skal være minimum 250 km/timen, sier Bjørlo.

Dette er Norsk Banes planer

  • Ca. 80 % av Norges befolkning tilgang til nærmeste stasjon innen ca. 1 time eller raskere.
  • 300 km/t i persontrafikk. Økt frekvens, med halvparten til en tredjedel av reisetidene i dagens Inter-Citynett. Etablering av et utvidet IC-nett som omfatter mesteparten av Øst-, Sør-, Vest- og Midt-Norge helt til Steinkjer, innenfor samme reisetider som i dagens IC-nett.
  • effektiv godstrafikk på baner: halvparten så sterke stigninger som i dagens nett dobler lastekapasiteten pr. tog, dobbeltspor med forbikjøringsmuligheter sikrer samdrift med persontog på dagtid, godskapasiteten på bane økes med 15 - 20 ganger i forhold til i dag
  • Sterk reduksjon av norske avstandsulemper; internt i eget land og mot Europa ellers.
  • Målsetting er at første helhetlige strekning realiseres innen 2023.

(Norsk Bane AS)