NRK Meny
Normal

Historisk klyngesamarbeid for å styrke innovasjonsevnen

Næringsklyngene i Møre og Romsdal har inngått et historisk samarbeid. Dette gjør de for at bedriftene i fylket skal stå bedre rusta i konkurranse med andre bedrifter nasjonalt og internasjonalt.

Næringsklyngene i Møre og Romsdal går nå inn i eit historisk samarbeid. Dette gjer dei for at bedriftene i fylket skal stå betre rusta i konkurranse med andre bedrifter nasjonalt og internasjonalt.

Næringsklyngene i Møre og Romsdal har inngått i et historisk samarbeid. Bergliot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal kan smile fornøyd sammen med Thorleif Eriksen som er prosjektleder i Innovasjonsakselerator-prosjektet.

NCE Maritime på Sunnmøre, Knudtzon Senteret på Nordmøre og iKuben i Romsdal har inngått et historisk samarbeid. Og de har et klart mål for prosjektet.

– Vårt mål er å styrke konkurransekraften til bedriftene, sier Hilde Aspås som er daglig leder i iKuben.

Hilde Aspås

Hilde Aspås, daglig leder i iKuben, vil styrke konkurranseevnen til bedriftene.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Vi har forskjellige arbeidsgrupper innad i iKuben, blant annet ett innovasjonsforum, og der sitter nå representanter fra alle bedriftene i klyngen, sier Aspås.

Det var i disse arbeidsgruppene at ideen ble skapt.

– Industribedriftene så selv at de hadde behov for å styrke innovasjonsevnen sin, forklarer hun.

Unikt i nasjonal sammenheng

Regional- og næringssjef i Møre og Romsdal, Bergliot Landstad, er veldig begeistret over prosjektet.

– Dette har aldri skjedd før. Dette tror jeg er unikt i nasjonal sammenheng også, nemlig det at tre sterke klynger begynner å jobbe sammen om innovasjon, som er selve kjernen, sier Landstad.

Flere bidragsytere


Både Molde Kunnskapspark og Ålesund Kunnskapspark er viktige bidragsytere til dette prosjektet som skal avsluttes neste år. Det skal til da lages en verktøykasse for nyskaping til bedriftene.

– Prosessene blir mye mer treffsikre i forhold til å velge de riktige ideene å gjennomføre enten til nye produkt eller tjenester, sier Thorleif Eriksen som er prosjektleder i Innovasjonsakselerator-prosjektet.

Knut Rysten

Knut Rysten håper samarbeidet vil bidra til å utvikle nye verktøy.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Knut Rysten, markedsdirektør i Glamox, håper samarbeidet vil bidra til å utvikle nye verktøy og få mer kompetanse i bedriftene.

– Da kan vi bli flinkere til å kjøre innovasjonsprosesser og få nyskapninger som treffer markedet bedre, raskere og mer effektivt, sier han.

Får finansiell støtte

Bodil Hollingsæter

Bodil Hollingsæter i Innovasjon Norge håper mye godt vil komme ut av samarbeidet.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Penger trengs til prosjektet. Både Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune er med på å finansiere samarbeidet.

Direktør for Innovasjon Norge avdeling Møre og Romsdal, Bodil Hollingsæter, har høye forventninger til prosjektet.

– Det er lagt vekt på at dette ikke skal bli en teoretisk øvelse men et praktisk prosjekt som det skal komme nyttige erfaringer ut av, sier Hollingsæter.