NRK Meny
Normal

Frykter Ormen Lange blir terrormål

Heimevernsleder Terje Mahle frykter nedprioriteringen av viktige objekter langs kysten kan få dramatiske konsekvenser.

Behovet for sikker straumforsyning blir berre større på Nyhamna

UTSATT: Ormen Lange er et stort gassforsyningsanlegg. Terje Mahle mener det kan være utsatt for terror om heimvernet blir svekket ved anlegget.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Heimevernsområdet som passer på Nyhamna og Ormen Lange-feltet på Aukra skal slås sammen med et annet område av heimevernet. Det forteller leder for heimvernstroppen som passer på gassbehandlingsanlegget, Terje Mahle, til NRK.

Det har sammenheng med at Heimevernets bemanning skal bygges ned med flere tusen soldater i tiden fremover, samtidig som sjøheimevernet fjernes.

– Slik jeg oppfatter det er det ikke et mål for forsvarsledelsen å objektsikre Ormen Lange, som er et kritisk objekt for nasjonen, mener Mahle.

Frykter terror

Terje Mahle

KRITISK: Terje Mahle er leder for heimevernstroppen som passer på Nyhamna og Ormen Lange.

Foto: PRIVAT

Han mener at forsvarets visjon «For alt vi har og alt vi er» ikke lenger er gyldig, og er klar i sin dom over nedprioriteringene langs vestkysten av landet.

– Jeg synes det er forferdelig. Det går i feil retning for verdivurderingen av den kritiske infrastrukturen på Vestlandet. Det er en nedprioritering av olje- og gassinstallasjoner som står for en stor verdiskapning i landet, sier Mahle.

Ormen Lange står for forsyningen av rundt 25 prosent av det daglige gassbehovet i Storbritannia, og er det nest største gassfeltet langs kysten. Når mindre folk er til stede for å passe på det, mener Mahle at det blir et potensielt terrormål.

– Ja, absolutt. Det at det står for en så stor del av verdiskapningen i landet, gjør det til et utsatt mål, tror jeg. Når man tar bort heimevernet og sjøheimevernet, er man ikke i stand til å beskytte de viktige objektene langs kysten som har sjøside, forteller han.

Tror det er avgjort

Mandag skal det være en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Ifølge VG vil ikke Erna Solberg fjerne hemmelighetsstempelet på en rapport angående politiets og Forsvarets sikring av nøkkelobjekter.

Mahle tror kampen for å opprettholde Heimevernet like sterkt som i dag er tapt, og at det ikke er mulig å få politikerne til å snu.

– Det politiske flertallet rår og det er sørgelig at man klarer å fremstille dette som en styrking av heimevernet. Realiteten er at man fjerner sjøheimevernet, og det er ikke en observasjonspost igjen langs kysten, sier han.