Hopp til innhold

Frp ber om sykehusforlik

Bare et bredt forlik mellom alle partier på Stortinget vil kunne skape ro rundt sykehusene, mener
Fremskrittspartiet.

Per Arne Olsen
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I et brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) inviterer Frps helsepolitiske talsmann Per Arne Olsen til et slikt forlik og viser blant annet til debatten om struktur og organisering av sykehustilbudet.

Les også:


Tverrpolitisk forlik

- Disse spørsmålene er av så stor betydning at man bør tilstrebe et tverrpolitisk forlik. Dette vil sørge for langsiktighet og hindre store endringer ved regjeringsskifter, framholder Olsen. Han viser til at Aps tidligere helseminister Tore Tønne og Frps John I. Alvheim samarbeidet om sykehusreformen som ble iverksatt i 2002.

Tre krav

Fremskrittspartiet mener målet med et eventuelt sykehusforlik må være likeverdige helsetjenester i hele landet.

- Dessuten må mest mulig av pengene gå til pasientbehandling og det må være en større grad av politisk styrte prosesser, sier Olsen. Han mener det er grunn til å gjøre endringer i hvordan sykehussektoren styres, blant annet ved å revurdere rollen til de fire regionale helseforetakene.

Åpnet for ny organisering

Video Jens Stoltenberg i Spørretimen om sykehus

Statsminister Jens Stoltenberg har åpnet for ny organisering.

Foto: Nyhetsspiller

Under den muntlige spørretimen i Stortinget 15. desember åpnet statsminister Jens Stoltenberg (Ap) for en ny organisering av sykehusene, uten å gå god for at tiden dermed snart er ute for de regionale helseforetakene.

- Hva som eventuelt skal skje med helseregionene, får vi komme tilbake til. Helse- og omsorgsdepartementet er i gang med en evaluering av sykehusreformen og foretaksmodellen. Jeg er trygg på at det statlige eierskapet vil komme godt ut av den gjennomgangen, sa Stoltenberg. Det er i forbindelse med forslaget til nasjonal helse- og omsorgsplan at evalueringen gjennomføres. Planen er nå ute på høring, og gjennomgangen skal være ferdig i løpet av stortingsperioden.

Står for fall

Høyre-leder Erna Solberg

Høyre-leder Erna Solberg vil fjerne de regionale helseforetakene.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Det er ikke første gang Frp tar til orde for brede forlik innenfor helsesektoren. Sammen med Høyre og KrF gikk Frp våren 2010 inn for et forlik om samhandlingsreformen, men regjeringen avviste kravene fra opposisjonen.

- Når det gjelder kampen mot de utskjelte helseregionene, er opposisjonspartiene sikre på seier. Vi stemte for sykehusreformen, men ønsket opprinnelig enn annen modell. Dersom de regionale helseforetakene legges ned, vil det bli mindre strid om det norske sykehustilbudet, sa Høyre-leder Erna Solberg til NTB i desember.

Vil fjerne regionale foretak

Dagfinn Høybråten

KrF-leder Dagfinn Høybråten vil heller ikke ha de regionale helseforetakene.

Foto: Knut Falch / Scanpix

KrF-leder Dagfinn Høybråten mener det er tilstrekkelig med 23 lokale helseforetak, og slår fast at det regionale nivået må bort.

- Opposisjonen står samlet om dette. Og når SV og Senterpartiet ikke ville ha helseforetak i det hele tatt, er Arbeiderpartiet ganske alene om å forsvare dette regionale filteret, sa Høybråten i etterkant av den aktuelle stortingsdebatten. Frps Per Arne Olsen var også klar på at det regionale styringsnivået må kuttes ut.
- Det er opplagt at helseregionene må bort. I dag er det flere helsebyråkrater enn leger i landet, sa han.

Savner alternativer

Tore Hagebakken

Aps helsepolitiske talsmann, Tore Hagebakken, kritiserer Per Arne Olsen for å være lite konkret.

Foto: Stortinget

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Tore Hagebakken mener regjeringen allerede har lagt forholdene til rette for en tverrpolitisk tilnærming til sykehuspolitikken.

- Vårt forslag til en ny nasjonal helse- og omsorgsplan er ute til høring til 18. januar. Høringen er nettbasert, og vi er opptatt av en bred og god prosess, sier han. Hagebakken har ingen problemer med de tre kravene fra
Fremskrittspartiet, men kritiserer Per Arne Olsen for å være lite konkret i sin tilnærming.

- Vi er veldig åpne for en gjennomgang av dagens organisering, men det blir litt for lettvint å bare slå fast at helseregionene må fjernes. Er alternativet et eget sykehusdirektorat eller en større eieravdeling i Helse- og omsorgsdepartementet? Det blir ikke nødvendigvis bedre politisk styring av den grunn, sier han.