Demonstrerer for sykehuset i Molde

I kveld har moldenserne nok en gang gått ut i gatene for å markere at de ønsker nytt sykehus i byen.

Sykehusdemonstrasjon Molde
Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

- Innbyggerne i Romsdal og deler av Nordmøre som sokner hit, fortjener et like godt helsetilbud som resten av landet. Det har vi som ansatte et sterkt behov for å si fra om. Vi finner oss ikke i at helseministeren tåler så inderlig vel at pasienter og ansatte her skal ha uverdige kår i ti-tjue år til, sier hovedtillitsvalgt for sjukepleierne i Molde, Tor Rune Aarø.

NRK kommer med rapport fra fakkeltoget straks. Akkurat nå er det aøøeller på stedet og det er kommet flere rikspolitikere til Molde.

Arrangørene av fakkeltoget ønsker å få frem at det er stort behov for nytt sykehus i Molde.

– Pasienter og ansatte ved Molde sjukehus må få verdige forhold. Helseministeren setter 1.400 kompetansearbeidsplasser i spill, og hun vil at pasientene ved Molde sjukehus skal ha uverdige forhold i mange, mange år framover. Det kan ikke befolkningen akseptere, sier Tor Rune Aarø.

Demonstrasjon Molde
Foto: Hans Thomas Eikrem / MMS-foto

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.