Disse kommunene er integrerings-vinnere

Ålesund, Sunndal og Molde har resultater helt i landstoppen når det gjelder å få flyktninger ut i arbeid eller utdanning. Det viser tall for 2013 fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ålesund sentrum NY

Ålesund er en av tre kommuner i fylket som er i integreringstoppen i Norge.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Kommunene plikter å tilby introduksjonsprogram som skal sørge for at flyktningene får grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, og for å forberede for deltakelse i yrkeslivet.

I fjor gikk hele 89 prosent av flyktningene direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt program i Ålesund.

Det samme tallet er 88 prosent for Sunndal og 72 prosent for Molde. Landsgjennomsnittet er på 47 prosent.

Satser på å tilfredsstille lokalt arbeidskraftsbehov

Marit Elin Eide

– Et viktig kjennetegn ved alle tre kommunene er at de over år kan vise til gode resultater, sier regiondirektør Marit Elin Eide i IMDi.

Foto: NRK

I en pressemelding fra IMDi, går det frem at både Ålesund og Molde har fokus på å kvalifisere til lokalt arbeidskraftbehov, og sørger for at alle flyktninger får individuelt tilpasset kvalifisering.

Sunndal har mange tiltak å spille på, blant annet aktiv bruk av praksis og kvalifiseringstilbud til kvinner i permisjonstiden.

– Et viktig kjennetegn ved alle tre kommunene er at de over år kan vise til gode resultater. Det forteller oss at de jobber strukturert og målrettet, sier Marit Elin Eide, regiondirektør i IMDi Midt-Norge i en pressemelding.

Sunndal er nominert til Bosettingsprisen 2013.

Stor variasjon i resultater

Tallene viser at det er store variasjoner i kommunenes resultater på landsbasis.

Rundt en tredjedel har stor suksess med sine introduksjonsprogrammer, med resultater som er høyere enn regjeringens målsetting på 55 prosent.

Hvordan gikk det med andre kommuner? Sjekk oversikten her.