NRK Meny
Normal

– Polaris tapper mediebedriftene for blod

Polaris media må kutte 100 millioner de neste to årene, men betaler likevel ut millioner i utbytte, bonuser og høye lederlønninger. – Helt feil, sier styreleder Helge Gloppen i Norsk Journalistlag Polaris (NJP).

Helge Gloppen - Polaris

Styreleder Helge Gloppen i Norsk Journalistlag Polaris (NJP) mener Polaris heller bør styrke avisenes ressurser, fremfor å ta store summer ut av bedriftene.

Foto: NRK / Montasje

I en tid der mediebedriftene sliter og Polaris Media må kutte 100 millioner kroner de neste to årene, betaler konsernet ut 85,6 millioner kroner i utbytte til aksjonærene.

Det går frem av Polaris sin rapport for første kvartal av 2014.

I tillegg går opptil 70 prosent av avisenes fortjeneste til Polariskonsernet i rene bidrag. Sunnmørsposten er en av avisene som har opplevd dette, ettersom bedriften har levert 200 millioner kroner i konsernbidrag de siste 20 årene.

Polaris Media

Polaris, som eier både Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og ei rekke mindre aviser i fylket, har allerede satt i gang tiltak for å kutte 40 millioner kroner i 2014.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Styreleder Helge Gloppen i NJ Polaris er også journalist i nevnte avis, og synes det er helt upassende at aksjonærene og topplederne i konsernet tar ut såpass store summer, mens region- og lokalavisene blir rammet av kutt og pengemangel.

– Vi mener at et eierutbytte på 86 millioner kroner er altfor høyt når mediebransjen sliter. Det er helt feil at toppsjefene skal bevilge seg selv bonuser like store som årsinntekter, mens vi (avisene) opplever at nedskjæringene tærer på selve grunnfjellet vårt, sier Gloppen.

– Tapper mediebedriftene for blod

Polaris, som eier både Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og ei rekke mindre aviser i fylket, har allerede satt i gang tiltak for å kutte 40 millioner kroner i 2014.

Situasjonen er prekær, og Gloppen mener det er viktigere enn noen gang at konsernledelsen heller velger å styrke avisenes ressurser, fremfor å ta store utbytter.

– Det nytter ikke å tappe mediebedriftene for blod dersom man ønsker å bli best. Situasjonen er helt feil, sammenlignet med forventningene om levere kvalitetsjournalistikk på nett og papir.

– Hvordan er stemningen hos dere i Sunnmørsposten nå?

– Den er rimelig oppgitt. Vi føler oss ikke høyt i kurs, sukker han.

Per Axel Koch

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media sier til NRK at han mener konsernet håndterer kuttsituasjonen på rett måte.

Foto: Grønning,Torbjørn / SCANPIX
Mener Polaris handler rett

Konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media sier til NRK at det er viktig for konsernet å kunne gi aksjonærene et godt utbytte, slik at man kan beholde en stabil eiermasse.

– Når det gjelder konsernbidrag så er dette interne forhold. Jeg har reist rundt og besøkt alle 40 bedriftene i konsernet, og min oppfatning er at vi har god intern forståelse for det vi gjør, sier Koch, og legger til at lederne får mange gode tilbakemeldinger fra både tillitsvalgte og ansatte.

– Men våre kilder i NJ Polaris ytrer misnøye med at det tas ut store summer fra underbedriftene deres. Har de grunn til å være misfornøyde?

– Jeg tror vi er nødt til å ta innover oss at det er krevende tider i bransjen. Da er vi nødt til å gjøre ting for å tilpasse oss på kostnadssiden. Jeg føler vi håndterer denne situasjonen godt, og jeg tror vi kommer til å ha sterke mediehus i fremtiden også, sier Koch, og legger til:

– Dersom vi bare håndterer dette riktig, så skal nok situasjonen bli svært så bra i tiden som kommer.