– 70 cm over vanlig tidevannsnivå

Det er svært høy vannstand i Møre og Romsdal onsdag og vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 13 og 15. Bildet er fra Brosundet i Ålesund.
– Det skal være på det høyeste klokka 14.10 og det er meldt 70 cm over vanlig tidevannsnivå, sier havnekaptein Steve Hansen. Han legger til at så langt at det stemt med beregningene.

Høy vannstand i Ålesund onsdag 15.januar
Foto: Øyvind Sandnes / NRK