Hopp til innhold

En av fem føler seg ikke gode nok i idrett

Hvert femte barn slutter med idrett fordi de føler at de ikke er gode nok. Bekymringsverdig, mener Idrettsforbundet.

Tamina Rauf

I siste episode av tv-serien 'Vinn eller forsvinn' møter vi blant andre Tamina Rauf (14) som sluttet med håndball da Jenter 98-laget til Vestli ble oppløst.

Foto: Nader Izadpanah / NRK

14-åringen Tamina Rauf er en av svært mange barn som har sluttet med idrett. I kveld møter vi henne i tv-serien Vinn eller forsvinn på NRK1.

De unge forteller om en lang rekke grunner til å forlate idretten. Kjedsomhet og for mye tidsbruk er det vanligste.

76 prosent av norske barn har begynt på en idrett, og senere sluttet. Fotball (44 prosent), håndball (30 prosent), turn (29 prosent), dans (21 prosent) og svømming (19 prosent) er de idrettene som opplever at flest barn slutter.

– Det var kjedelig

Barna som hadde sluttet på en idrett fikk spørsmål om hvorfor de ga seg. 57 prosent krysset av for at "det var kjedelig", som er den klart viktigste grunnen.

Nesten hver tredje (29,7 prosent) nevnte som årsaker at "det tok for mye tid" og at "det gikk utover skolearbeidet".

En av fem (19,3 prosent) sluttet fordi "jeg følte at jeg ikke var god nok", mens 14,4 prosent oppga som begrunnelse at en eller flere venner hadde sluttet.

Tallene stammer fra en undersøkelse der NRK har sendt ut spørsmål om trening til skolebarn i hele landet.

850 unge i alderen 11 til 15 år har svart på vår temperaturmåling. Undersøkelsen er ikke statistisk representativ.

Se alle svarene nederst i artikkelen.

– De flinke verdsettes

Mads Andreassen

Bekymringsverdig at så mange slutter, mener Mads Andreassen i Idrettsforbundet.

Foto: Inger K. Lee / NRK

– At en av fem sluttet fordi de følte at de ikke var gode nok, er bekymringsverdig. Og det kan skyldes flere ting, sier Mads Andreassen, som er fagansvarlig for barn og ungdom i Norges Idrettsforbund.

– Ofte verdsettes de flinkeste barna, som sees på som mest talentfulle både av sine jevnaldrende og av de voksne rundt. Derfor er det viktig at man ser potensialet hos alle, slik at barn får oppleve mestring på sitt nivå, og i mindre grad fokuserer på å sammenligne seg med de andre, sier Andreassen til NRK.

Han peker på at barn skal få mange mestringsopplevelser og gleder gjennom idretten. For å oppleve mestring må man prøve og feile for å komme videre. Det er uhyre viktig å motivere barna nettopp når de ikke har fått det helt til, spørre dem hva som gikk galt og hvordan de kunne ha gjort det annerledes.

– Hvordan skal de få det til neste gang? Man må rose barna for at de har vært flinke og gjort en innsats, selv om de ikke scoret eller vant. Det er da de trenger det mest, sier Andreassen.

Topping av lag

Torgeir Skyttermoen

Mange unge ville ha fortsatt med idrett om de kunne holdt på for moro skyld, sier førstelektorstipendiat og fotballtrener Torgeir Skyttermoen.

Førstelektorstipendiat Torgeir Skyttermoen ved Høgskolen i Lillehammer har gjennomført flere undersøkelser om hvorfor barn og ungdom slutter å spille fotball.

– Grovt sett er hovedgrunnene at de ikke blir "sett" av trenerne. De opplever at det er prestasjonspress hvor det ikke skal gjøres feil, de opplever det som negativt med tidlig nivådeling, topping av lag og overgang fra 7-erlag til 11-erlag. Og de opplever at treningene blir kjedeligere, sier forskeren, som også er fotballtrener.

Han sier at en engasjerende og motiverende trener som "ser" utøverne har stor betydning for om de fortsetter. Videre er det en svært stor andel av ungdommene som sier at de ville ha fortsatt om de kunne holdt på for moro skyld.

– I min klubb har vi klart å redusere frafallet betydelig i denne aldersgruppen, gjennom å ha en felles treningsgruppe som trener samtidig, men med nivådelte treningsøvelser og lag i kamper, sier Skyttermoen.

Resultatene uteblir

Professor Eystein Enoksen ved seksjon for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole bekrefter funnene i NRKs undersøkelse:

– Det er fire-fem forhold som er grunner til frafall i idrett blant barn og unge. De slutter fordi det ikke er gøy lenger – idretten blir kjedelig og de går lei. De slutter når resultatene uteblir og prestasjonene stagnerer, og når venner slutter.

– Barn og unge vurderer også «costs» og «benefits» i forhold til skolearbeid, andre interesser og venner. I tillegg slutter de på grunn av dårlig treningsmiljø og misnøye med treneren, sier Enoksen til NRK.

I NRKs undersøkelse stilte vi dette spørsmålet:

Hvorfor sluttet du?

Og slik svarte skolebarna:

 1. Det var kjedelig
 2. Min venn / mine venner sluttet
 3. Jeg fikk ikke spille
 4. Jeg følte at jeg ikke var god nok
 5. Jeg ble ertet / mobbet
 6. Jeg ble skadet
 7. Det gikk utover skolearbeidet
 8. Det tok for mye tid
 9. Det kostet for mye penger
 10. Foreldrene mine var ikke interessert
 11. For stort press fra foreldre
 12. Jeg var misfornøyd med treneren
 13. Jeg måtte flytte
 14. Andre årsaker

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)