Hopp til innhold

Stor interesse for kvenseminar, men politikerne uteblir

I tillegg til rundt 60 deltagere i salen, deltok også nærmere 120 på nett på årets kvenseminar. Også Tromsø kommune melder seg nå på i kvensaken og vil lage eget kvenutvalg, sier varaordfører Marlene Berntsen Bråten.

Tarjei Bech Jensen åpner kvenseminaret

Fungerende fylkesordfører Tarjei Bech Jensen åpna Kvenseminaret med å snakke om en gjemt og hemmelig historie, en historie som også gjelder hans familie.

Foto: Laila Lanes / NRK

Men politikerne har foreløpig ikke sett verdien i å delta på seminaret, med et par unntak. For på seminaret var bare en ordfører og en varaordfører tilstede, til tross for at mange av dem sier det er viktig.

I år var det klart for fysisk seminar da Troms og Finnmark fylkeskommune arrangerte sitt årlige kvenseminar. Det er fjerne gangen fylkeskommunen arrangerer seminaret, som har økt sin oppslutning sakte, men sikkert. I fjor var seminaret digital på grunn av kononapandemien. Også årets seminaret blei altså overført digitalt.

Også Tromsø blir «kvenkommune»

Wenche Pedersen fra Vadsø fikk fortelle om alt det positive som skjer rundt kvensaken i Vadsø. Mye er på gang. Der er det nye Ruija kvenmuseum åpna for et par måneder siden, med det har de fått en institusjon som de har ønska seg lenge. De har Kvenfestivalen som har vært arrangert flere gang og de er i gang med språkdusj i alle barnehager fra denne høsten.

Hun sier det er stort engasjement rundt det kvenske.

– Det skjer mange ting nå. Det har vært snakka om at det blåser en vårvind over det kvenske og jeg syns jeg kjenner det sjøl om vi nå er i november, sier hun.

Også Tromsø kommune er nå for alvor kommet på banen. Varaordfører Marlene Berntsen Bråthen viser til Tromsøerklæringa der de tar opp dette temaet.

– Vi jobber med å få det kvenske inn i kulturen og den kulturelle skolesekken og inn i skolen. Først må vi jo få det ut til barna for så bygge videre. Så vi er på god vei, men vi har fortsatt en vei å gå, sier hun.

Hun sier de vurdere å opprette et eget kvensk utvalg for å jobbe videre med disse problemstillingene, slik Kåfjord har gjort.

Viktig at politikere engasjerer seg

På seminaret var det imidlertid ikke mange politikere som deltok.

– Det er viktig at politikere er her og engasjerer seg for skal vi få det inn så må vi også ha en kunnskap om det, sier Berntsen Bråten.

Hun håper noen politikere har fulgt med på steamen av seminaret.

Marlene Berntsen Bråthen, 1. kandidat Tromsø Sp

Varaordfører i Tromsø Marlene Berntsen Bråten sier også Tromsø skal satse på kvensk språk og kultur.

Foto: Vilde Malmo / NRK

NRK Kvensk har spurt ordførere i flere kommuner der det nå pågår en kvensk oppvåkning om de kjente til seminaret og om de deltok digitalt.

Flere svarer at de kjente til seminaret, men ikke hadde tid å delta sjøl. Andre kjente ikke til den, som Dan Håvard Johnsen i Lyngen.

«Dette har gått forbi meg. Kjente dessverre ikke til dette og burde selvsagt vært til stede. Ville ha prioritert dette», skriver han i en e-post.

Politikere vil delta

Geir Varvik (H) i Storfjord sier det er et viktig tema for han, men han måtte prioritere barnevernsseminar i forbindelse med at det kommer ny lov fra årsskiftet. Han vil gå inn og se på streamen i etterkant.

«I denne tiden er det veldig mye som skjer og en må dessverre velge noe og da velge bort noe annet», skriver han i en e-post.

Fra Kvenseminaret 2021

Rundt 50–60 personer deltok fysisk på Kvenseminaret, i tillegg var rundt 120 innom på den digitale sendinga.

Foto: Laila Lanes / NRK

Også Hilde Nyvoll (Ap) i Nordreisa kjente til seminaret og sier de i kommunen blei enige om å sende to fra administrasjonen. Sjøl kunne hun ikke på grunn av andre møter.

– Selvsagt er det viktig at politikere viser interesse for den kvenske kulturen, svarer hun.

I Kåfjord svarer ordfører Bernt Eirik Lyngstad at han kjente til det og sendte nyvalgt leder av Kvenpolitisk utvalg Elling Vatne.

– Det er klokkeklart at vi politikere må vise interesse. Det føler jeg vi gjør i Kåfjord, sier han.

Dan Håvard Johnsen mener politikerne i Nord Troms bør være særdeles forpliktet til å delta på et slikt seminar.

Wenche Pedersen, ordfører Vadsø på Kvenseminar

Ordfører Wenche Pedersen kan stolt fortelle om Vadsøs satsing på kvensk språk og kultur.

Foto: Tomi / Vaara

Ordfører Wenche Pedersen sier at det er vanskelig for henne å si til andre ordførere at de hva de skal gjøre. Sjøl prioriterer hun det. Hun mener et slikt seminar er viktig for å samle folk.

– Jeg tror det har sittet mennesker for seg sjøl, noen i Storfjord og noen i Tromsø, noen i Vadsø og noen i Jakobselv. Det å møtes å se på hva slags kraft vi sammen representerer når det gjelder det kvenske tror jeg er ekstremt viktig.