Hopp til innhold

Vil du lære litt kvensk? Nytt tilbud fra NRK

Nå kan du få hjelp av barn og unge i skole og barnehage til å lære deg litt kvensk. NRK Kvensk har med bidrag fra unge som lærer kvensk laga 26 korte videosnutter der du kan lære noen kvenske ord og korte setninger til bruk i hverdagen.

Barn ved Bærtua barnehage

Barna fra den kvenske avdelinga Kråkebærstua i Bærtua barnehage i Lakselv har hjulpet NRK Kvääni med å få til noen av opplæringsvideoene.

Foto: Laila Lanes / NRK

Videoene blir lagt ut på NRK Kvensk/NRK Kvääni hver onsdag utover året, 13 før sommeren og 13 etter sommeren.

Barn og unge som lærer seg kvensk i Bærtua barnehage i Lakselv i Porsanger og ved Manndalen barne- og ungdomsskole i Kåfjord har bidratt i opptakene.

– NRK har en nasjonal forpliktelse om å gi et tilbud til minoriteten kvener/norskfinner. I mange år har en radiosending som gikk på P2 i Nord-Norge vært det tilbudet, men i forbindelse med omleggingen til DAB før jul 2017, ble dette tilbudet lagt ned av tekniske årsaker. Samtidig vet vi at stadig flere primært bruker nett og mobil når de vil finne godt innhold, sier distriktsredaktør i Troms, Nina Einem.

Pizzaspisere i Manndalen

Pizzasteiking i en kvensk bakerovn er en av settingene NRK har brukt i Manndalen, der elever som tar kvensk ved Manndalen barne- og ungdomsskole bidro til opptakene, fra venstre Iver Hansen, Adam Eriksen, Peder Hovdenak, Kristoffer Myrland og Levi Vangen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Derfor åpna NRK i desember 2017 det nytt tilbud til kvener og norskfinner, en nettside med stoff om og med kvener i hele landet. Nettsiden er blitt godt tatt imot og nå utvider vi tilbudet.

Behov for tilbud til barn og unge

Før nettsiden blei etablert spurte NRK mange om hva de ønska seg på det nye nettstedet. Det viste et behov for innhold og tilbud som ivaretar og styrker det kvenske språket og den kvenske identiteten, ikke minst gjelder det innhold som treffer barn og unge og foreldre med barn.

– Dette er utfordrende, blant anna fordi det er få unge som behersker kvensk språk. Men vi har fått mange henvendelser fra folk, ofte med kvenske aner, som ønsker å lære seg, og ikke minst sine barn, noen kvenske ord, sier Einem.

NRK har derfor satsa ekstra og laga opplæringsvideoer i kvensk som et tilbud til barn og unge, eller voksne som vil lære litt kvensk.

I til sammen åtte dager har vi vært sammen med elever ved Manndalen barne- og ungdomsskole som lærer kvensk og med barn på den kvenske avdelingen Krøkebærstua på Bærtua barnehage i Lakselv. Gjennom ulike hverdagssituasjoner lærer de oss enkle ord og setninger.

Barna i kvensk avdeling Bærtua barnehage

Det ble en spesiell uke for barna ved den kvenske avdelingen Krøkebærstua ved Bærtua barnehage i Lakselv som hadde både NRK og kronprinsen på besøk samme uke.

Foto: Laila Lanes / NRK

Artig å være med på

De involverte sier at det var artig å være med på dette prosjektet.

– Vi sa ja til å være med i prosjektet fordi det er et stort behov for læremidler på kvensk. Dette opplever vi i stor grad i vår hverdag. Dette er en fin måte å bidra på, samtidig som barna får oppleve stoltheten av det kvenske. Vi kan noe som andre vil lære noe av! Det er en flott opplevelse for barna, som de deler sammen. Fellesskap og identitet til det kvenske er viktige faktorer for oss å formidle og oppnå på vår avdeling, sier pedagogisk leder ved Krøkebærstua, Maija Lindbäck, som selv har kvenske aner og nå lærer seg kvensk.

Hun sier både de voksne og barna var spente på hvordan dette skulle bli og at det ble en spesiell uke fordi det var samme uka som kronprins Håkon besøkte Norges eneste kvenske barnehageavdeling.

– Barna og vi voksne var spente, og forventningsfulle. Vi voksne er imponerte om hvordan barna tok dette, etter kort tid sa de: «Det går helt fint at dem filmer. Vi e blitt vant til dem!»

Også guttene i Manndalen syns det var spennende.

– Det var artig og lærerikt, sier en av dem, Kristoffer Myrland.

For NRK har det vært viktig å fokusere på kvensk også blant barn og unge.

– Vi håper dette kan inspirere både barn, unge og voksne til å ta det kvenske språket i bruk. Kanskje kan videoene vi har laga inspirere flere til å starte å lære seg kvensk, sier Nina Einem.

Ingen av barna som er med, har kvensk som førstespråk, det betyr at det i dagligtalen ofte brukes norsk.

Valg av varietet

For NRK Kvensk/Kvääni har det vært en utfordring å velge riktig dialekt, eller varietet, som Eira Söderholm, tidligere førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har valgt å kalle det. Hun har skrevet grammatikken til det kvenske språket.

Hun delte språket inn i tre varianter, eller varieteter som hun kaller det, i den praktiske språkopplæringen på Universitetet i Tromsø. Det er:

  1. Porsanger og Nordreisa-varieteten
  2. Varanger-varieteten og
  3. elvedalsvarieteten.

I opplæringsvideoene har vi valgt å bruke Elvedalsvarianten for elevene fra Manndalen fordi det er den varieteten de lærer, mens barna i Lakselv lærer Porsanger-varieteten, derfor har vi brukt den der.

Folk som er vant til å snakke kvensk, kan selvsagt finne forskjeller fra eget språk. I språket er det variasjoner fra sted til sted, men det finnes altså tre forskjellige hovedvarianter av kvensk skriftspråk.

Første video kan du se her: Lær kvensk: I akebakken