Hopp til innhold

Kvääninuoret työtelhään fraasisanakirjan kans

– Met kojema ette meiltä puuttuu kväänin fraasikirja joka olis suunniteltu nuorile «nuorela kielelä», sannoo organisuunin johtaaja Åsne Kummeneje Mellem, joka laakissa styyrän kans hunteeraa nyt teemoi fraasisanakirjale.

Styret i Kvenungdommen/Kvääninuoret

Kvääninuoret – Kvenungdommen työtelhään uuen fraasisanakirjan kans, joka tullee olemhaan oma fraasikirja nuorile. Kuvassa styyri vuodelta 2020-2021: Åsne Kummeneje Mellem, Nora Marie Ollila og Evelyn Førstemann Nilsen.

Foto: Inger Marie Blomli

Nuoriso-organisuuni Kvääninuoret – Kvenungdommen oon tehny paljon kväänin kielen etheen. Sitä kans meinas Kieliraati ko se antoi vuoden kielipalkinon organisuunile Kväänin kielipäivänä.

Kvääninuoret oon jatkanu työtä kväänin kielen etheen ja työtelhään nyt uuden fraasisanakirja-prosjektin kans.

Oma fraasisanakirja nuorile

Kirjan tarkotus oon olla oma kväänin kielen fraasikirja nuorile. Se tullee sisältämhään sannoi ja ilmaisui joita nimenomhaan nuoret haluthaan oppii kvääniksi. Tämä tekkee kielestä enämpi attraktiivin nuorile, sannoi organisuunin johtaaja, Åsne Kummeneje Mellem NRK Kväänile, ko hän muisteli kirjasta ensimäisen kerran.

Åsne Mellem og Nora Marie Ollila, begge fra Kveeninuoret/Kvenungdommen

Organisuunin johtaaja, Åsne Kummeneje Mellem, meinaa ette oma fraasikirja nuorile saattaa tehdä kväänin kielestä viehättävemmän nuorile.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Met kojema ette meiltä puuttuu kväänin fraasikirja joka olis suunniteltu nuorile «nuorela kielelä».

Kieli joka toimii ja jota nuoret saatethaan käyttäät arkipäivässä, oon tärkkee assii Kvääninuorile. Siksi het oon yritethänheet ottaat kväänin kieltä käytthöön sosiaalisessa meediassa ja internetissä. Näin kieli oon myötä nykyaijassa.

Kirja oon nuoriso-organisuunin isoin prosjekti tänä vuona ja organisuuni oon hakenu siihen inspirasjuunii meänkielen fraasikirjasta. Kirja tullee ulos tänä vuona.

Halluutko sie auttaat?

Mutta mitä sannoi ja ilmasui nuoret sitte haluthaan käyttäät? Sitä Kvääninuoret laakissa organisuunin nuorisotyötelijä Vilde Christoffersen Walsøn kans nyt hunteerathaan.

Vilde Christoffersen Walsø, Kvenungdommen

Orgisuunin nuorsiotyötelijä Vilde Christoffersen Walsø toivoo ette het saađhaan hyvvii ehđotuksii fraasikirjan teemoksi.

Foto: privat

Jos sinula oon hyvä teema kirjhaan, saatat sie kirjoittaat sen Kvääninuorile heidän omala Instagram-satila.

– Met toivoma ette met saama hyvvii ehđotuksii, sannoo organisuunin nuorisotyötelijä Vilde Christoffersen Walsø.

Kvääninuoret tekkee yhtheistyotä kuvittaajan ja kväänin forlaakin, Ruija forlag, kans. Kirja oon saanu avustusta Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuunilta.