Felles krav over grensen

Norske Kveners Forbund og Svenska Tornedalingars Riksförbund krever tiltak for å redde kvensk språk og at den svenske regjeringen oppretter en sannhets– og forsoningskommisjon tilsvarende det som er gjort i Norge.

NKF og STR-t i Kiruna helga 27.-28. april 2019

Norske Kveners Forbund og Svenska Tornedalingars Riksförbund har styrka samarbeidet eller felles årskongress/landsstyremøte i Kiruna sist helg.

Foto: Liv Inger Somby

De to forbundene Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset og Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto hadde felles årskongress/landsstyremøte i Kiruna sist helg. Det er fra dette møtet uttalelsen kommer.

De krever at den norske regjeringen løfter kvensk språk til nivå 3 i den europeiske minoritetsspråkpakten. På den måten vil regjeringen tydelig forplikte seg til en styrka innsats for kvensk språk. Svenske myndigheter har allerede forpliktet seg til nivå 3 for meänkieli i Sverige.

«Språkene meänkieli og kvensk ansees av våre folk som samme språk, og like forpliktelser i Norge og Sverige vil styrke samarbeidet og ivaretakelse av språkene på begge sider av landegrensene», skriver de i uttalelsen.

Krever svensk sannhetskommisjon

De to forbundene krever også at den svenske regjeringen setter ned en sannhets– og forsoningskommisjon for gransking av forsvenskingen og urett begått mot kvener, lantalaiset og tornedalinger i Sverige. I uttalelsen viser de til det norske myndigheter har gjort og til at det i kommisjonens mandat ligger et krav om samarbeid med tilsvarende prosesser i Sverige.

Den norske kommisjonen skal avgi sin rapport i 2022. Den svenske kommisjonen bør nedsettes snarest, mener de.

De to forbundene viser til at samarbeidet er ytterligere styrka etter møtet og at de vil fortsette samarbeidet for et løft for felles identitet og historie.

«Vi har felles utfordringer, vi jobber for felles sak og vårt arbeid for våre språk og kultur står i dag ennå sterkere», skriver de.