Vurderer økt status til det kvenske språket

Norske kveners forbund har overfor fylkestinget i Finnmark fremmet opprop om at kvensk språk skal få høyere status.

Fylkestinget 2011-2015

Finnmark fylkesting skal behandle et opprop fra Norske kveners forbund. Forbundet ber om at fylkepolitikerne i Finnmark bidrar til å heve statusen til det kvenske språket.

Foto: Jørn Losvar / Pressebilde

Kvenforbundet (ekstern lenke) ønsker at kvensk oppgraderes fra nivå 2 til nivå 3 i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk.

Forslaget er fremmet gjennom det såkalte innbyggerinitiativet .

Kvenforbundet har samlet totalt 600 underskrifter som støtter oppropet om å få økt status til kvensk språk.

– Statusheving forplikter

Fylkesrådmann Øysten Ruud mener det er naturlig og nødvendig for Finnmark fylkeskommune å støttet dette forslaget. Han begrunner dette med det kvenske språkets historiske tilknytning til Finnmark.

Ruud gjør det også klart for fylkets politikere at slik endring også vil forplikte det offentlige til å ta mer ansvar for språket.

– Jeg forutsetter at statlige myndigheter overfører midler til fylkeskommunene, slik at man blir i stand til å ta et slikt ansvar, skriver Ruud i sin saksframstilling til Fylkestinget.

Forslaget kommer opp til politisk behandling i fylkestinget i slutten av oktober. Kvensk språk ble anerkjent som eget språk i Norge i 2005