Takker alle som snakker og lærer seg kvensk i sin nyttårstale

– Dere barn, ungdom og voksne som lærer vårt språk: Takk! Takk for at dere gjør dette valget. Leder av Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen, takker de han kaller for pionérene.

Leder i Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen, holder nyttårstale til det kvenske og norskfinske folket.

Leder i Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen, holder nyttårstale til det kvenske og norskfinske folket.

Johansen viser i sin nyttårstale til Børselvs store forfatter Alf Nilsens-Børsskog. «Jeg valgte ikke språket, språket valgte meg», sier han i sin første nyttårstale som blei sendt på NRK2 nyttårsaften.

Johansen har valgt å holde nyttårstalen til det kvenske/norskfinske folket på kvensk, et språk han ikke er vokst med og som han nå holder på å lære seg.

– Språket valgte meg, men jeg må velge å bruke det språket jeg har. Det valget er mitt, sier han.

Johansen overtok som leder i den største kvenske/norskfinske foreningen, Norske kveners forbund/Ruijan Kvääniliitto på forsommeren. Som den største foreningen har NKF fått oppgaven å holde nyttårstalen på vegne av det kvenske og norskfinske folket.

I talen snakker han også om revitaliseringsarbeidet som pågår rundt den kvenske språket og kulturen.

– Tåken som tidligere lå over mange av de kvenske samfunnene er nå i ferd med å lette. Det gjør at vi igjen er stolte av å leve som kvener. Den samiske kunstneren Nils Aslak Valkeapää sa det så vakkert; Èn måte å takke livet på – er å være den man er, sa han.

Og han minner om at det kvenske også fikk plass i årets 17. mai-sending.

– Husker du at det var kvenflagg, kvendrakter og kvensk språk på NRKs 17. mai-sending? Ikke alene, men som del av Norges barns lykkønskninger til nasjonen, sa han.

Kai Petter Johansen

Kai Petter Johansen har i tillegg til halv stilling som leder av Norske kveners forbund overtatt familiegården og driver med skotske høylandsfe i Kvænangsbotn.

Foto: Laila Lanes / NRK

Johansen snakker også om det spesielle koronaåret og nevner at mange nå står uten arbeid og inntekt. Han er inne på at også kvenene vet hva det vil si å miste tilgangen til ressursgrunnlaget. Han er sjøl en av dem som på grunn av fornorskningspolitikken er blitt forsøkt fratatt jorda.

Han minner om klimaendringer og sier at de kan øke behovet for å være selvforsynt i fremtiden.

– Naturressursene må da være tilgjengelige for fremtidige generasjoner.