Hopp til innhold

750 000 til satsing på kvensk lærerutdanning

Universitetet i Tromsø får penger til bygge opp en lærerutdanning i kvensk. Det kommer fram i forbindelse med at «Målrettet plan for kvensk språk» ble lagt fram i Tromsø i dag.

Fra framlegging av Målretta plan for kvensk språk

Statssekretær Anne Karin Olli tar imot kommentarer fra leder ved Kvensk institutt, Hilde Skanke under fremlegging av Målretta plan for kvensk språk.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier det er viktig å styrke utdanningen for å få kvenske lærere til barnehager og skoler.

Olli la i dag fram planen som de kvenske organisasjonene har ventet på: «Målrettet plan – videre innsats for kvensk språk 2017 – 2021».

Innfrir ikke alle forventninger

– Kvensk er i en kritisk situasjon, sier Olli og minner om at det var forbudt å snakke i skolen til 1969.

Hun er klar over at det er store forventninger til planen i de kvenske organisasjonene.

– Jeg kan si at den nok ikke kan innfri alle forventninger.

Tilhørere til framlegging av Målrettet plan for kvensk språk

Mange spente fra kvenske miljøer venter på planen fra regjeringen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Hun innrømmer også at dette ikke vil redde det utryddingstrua språket, men mener den er en begynnelse. Og hun legger vekt på at planen er dynamisk, den kan endres underveis.

– Derfor er det viktig med dialog underveis slik at resultatet blir best mulig.

Stor mangel på lærere

En av de største utfordringene for å bevare kvensk språk er lærermangel og lærerutdanning. Derfor er det viktig å styrke dette, sier Olli om bevilgningen på 750 000 kroner til Universitetet i Tromsø.

I Porsanger har man startet et arbeid med språkreir for å redde språket. I ett og et halvt år har om lag 20 unger samt foreldrene og de barnehageansatte som jobber med språkreiret fått lære seg det kvenske språket. Regjeringen fortsetter å støtte dette, det ble bevilget 800 000 i 2017 og denne satsingen videreføres.

Kvenske barn på språkreir i Bærtua barnehage

I ett og et halvt år har Anna-Kaisa Räisänen fra Kvensk institutt hatt språkreir for unger i tre barnehager i Porsanger.

Foto: Laila Lanes / NRK

Delte reaksjoner

Blant kvenorganisasjonene og institusjonene er det delte meninger.

Planen inneholder tiltak som skal gi informasjon til elever og foreldre om retten til opplæring i finsk eller kvensk som andrespråk. Nå sendes en lovendring på høring som tydeliggjør rettigheter elever har i dag til å velge kvensk og ikke finsk.

Silja Selnes Mattila fra Storfjord språksenter er fornøyd med det.

– Jeg tror innspillene i forhold til skole er blitt tatt vare på, sier hun.

En satsing på lærerutdanning har vært etterlyst.

– Som manna fra himmelen, sier daglig leder i Kvensk institutt, Hilde Skanke om denne satsingen. Hun mener det kommer i siste time.

Generalsekretær i Norske Kveners Forbund, Ivar Johnsen er glad for planen.

– Men det er ikke tvil om at den er på langt nær oppfyller de forhåpninger vi hadde, det er ingen plan som kan redde kvensk språk, sier han.

Heller ikke Bjørnar Seppola fra Kvenlandsforbundet er helt fornøyd.

– Planen har en målsetting om at kvensk skal være et levende språk, men med de virkemidler som er satt inn er det ikke mulig å gjennomføre det.