Må betale 1,8 mill etter injurier

Bladet Cosmopolitan trykte et intervju som inneholdt ærekrenkende påstander. Nå må Aller Media AS, journalist og redaktør betale over 1,8 millioner kroner.

Per Danielsen

Advokat Per Danielsen mener at dommen i Borgarting lagmannsrett setter en ny presedens. Domstolen mener at det ikke skal lønne seg å tjene penger på å henge ut folk i media, sier han.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

I et intervju i 2011 trykte det nå nedlagte magasinet Cosmopolitan et intervju med en kvinne som hadde opplevd vold i nære relasjoner.

Offeret sto fram med fullt navn og fortalte om den fysiske volden ekskjæresten hadde påført henne.

Ekskjæresten sier han ikke fikk noen anledning til å imøtegå påstandene, som han omtaler som løgn. Han mener også at han er identifisert, ved at det i artikkelen er henvist til kvinnens blogg, hvor han er navngitt.

Artikkelen ble felt i Pressens Faglige Utvalg samme år. I 2012 gikk han i Oslo tingrett til sak mot bladets redaktør, journalist og forlaget Aller Media AS, men tapte.

500.000 i erstatning

Ingeborg Heldal

Daværende redaktør Ingeborg Heldal i Cosmopolitan er sammen med artikkelforfatteren og forlaget Aller Media dømt til å betale fornærmede et rekordhøyt erstatningsbeløp, samt saksomkostninger. Totalt: over 1,8 millioner kroner.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Nå er saken ankebehandlet i Borgarting lagmannsrett, og ekskjæresten har nå fått medhold.

Fornærmede er tildelt en erstatning på 500.000 kroner av redaktør Ingeborg Heldal, journalisten som skrev artikkelen, samt forlaget.

I tillegg må de betale saksomkostninger på over 1,3 millioner kroner. Samtidig er fire av beskyldningene i bladet erklært døde og maktesløse.

Cosmopolitan-forside

Den norske versjonen av bladet Cosmopolitan er nå lagt ned, men forlag, redaktør og journalist må nå betale for ærekrenkende påstander i en artikkel fra 2011. (Bladet på bildet inneholder ikke reportasjen med de domfelte uttalelsene).

Foto: skjermdump / Cosmopolitan

Advokat Per Danielsen, som har ført saken for den ærekrenkede, er svært tilfreds:

– Dette skjer fordi domstolen mener at det ikke skal lønne seg å tjene penger på å henge ut folk i media, sier Per Danielsen til NRK.no.

Utilstrekkelig anonymisering

I dommen finner ikke lagmannsretten noen grunn til at de ærekrenkende beskyldningene, som ikke er beviste, skal beskyttet av ytringsfriheten.

– Journalist og redaktør har ikke vært tilstrekkelige aktsomme ved utformingen og publisering av artikkelen, heter det i dommen, hvor det også slås fast at forsøkene på anonymisering var utilstrekkelige.

Retten slår også fast at det er straffbart å fremsette utsagnene, og at Den europeiske menneskerettighetskommisjonen gir anledning til å komme med en reaksjon mot ytringene.

– Et gjennombrudd

I spørsmålet om størrelse på erstatning var retten delt, og flertallet på fire meddommere mente at oppreisningsbeløpet burde være 500.000 kroner. Mindretallet på tre fagdommere mente at 300.000 kroner holdt.

Til sammenligning ble ambulansesjåfør Erik Schjenken i mars tildelt erstatning på 200.000 kroner av Dagbladet, etter en dom i Høyesterett.

Lagmannsretten skriver i dommen at det av allmennpreventive grunner bør fastsettes en betydelig oppreisningserstatning for å markere at slike krenkelser ikke skal «lønne seg», men presiserer også at de finner lite veiledning å støtte seg på i rettspraksis.

Danielsen mener at Borgarting har utvist en prinsipiell tenkning som ikke har vært vist i domstolene tidligere.

– Dette er et klart gjennombrudd i forhold til hva slags presedens du får i rettsapparatet rundt medieofre, sier han.

Han mener også at dommen har fanget opp kursendringen i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Den har gradvis de siste årene dreid i retning av fordel for personvernet.

Stusser på dommen

Morten Steenstrup

Aller Medias advokat Morten Steenstrup mener en anke bør nøye vurderes i denne saken.

Advokat Morten Steenstrup, som representerer Aller Media, stiller seg uforstående til dommen, og mener at lagmannsretten ikke har behandlet sakens fakta grundig nok.

– Oslo tingrett frifant Cosmopolitan i det jeg mener var en grundig dom, som diskuterte medias rolle som videreformidler. Dette har lagmannsretten i liten grad gjort, og spørsmålet er om det er gjort tilstrekkelige avveininger i forhold til hva Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har sagt i lignende saker, sier Steenstrup.

Videre mener han at det tilmålte erstatningsbeløpet er altfor høyt, og viser også til Schjenken-dommen.

Vurderer anke

Steenstrup bestrider at det i det hele tatt er begått en injurie i denne saken. Han viser til at fornærmede i saken ikke er omtalt i bladet, og man må gjøre egne undersøkelser for å finne navnet på vedkommende.

– Vil dere anke saken?

– Klienten avgjør, men etter min mening er det flere forhold i saken som gjør at det må vurderes grundig, sier Steenstrup.

Direktør Tore Sannum i Aller Media er ordknapp i sin kommentar, men sier følgende:

– Det er noen punkter i denne dommen som vi ikke forstår, og som våre jurister må se nærmere på i neste uke.

Tidligere Cosmopolite-redaktør Ingeborg Heldal ønsker ikke å kommentere saken.

Kulturstrøm

  • Netflix får innholdsfilter for barn

    Ved hjelp av pinkode kan foreldre forhindre at barn bruker profiler . Det er også mulig å bruke filter på barneprofilene for å blokkere serier som ikke egner seg for barnets alder. Det blir også mulig å kontrollere hva barnet har sett på og å gjøre enkelte filmer og serier utilgjengelige. (NTB)

  • Svenske danseband bekymret

    Flere svenske danseband har gått sammen og skrevet et åpent brev till kulturminister Amanda Lind. Ingen av krisepakkene som er presentert hjelper danseband, som mener de risikerer å forsvinne, skriver SVT.

  • Bocelli sender konsert på YouTube

    Tenoren Andrea Bocelli synger i katedralen Duomo di Milano påskeaften. Konserten gjennomføres uten publikum og sendes direkte på Bocellis Youtubekanal.