Hopp til innhold

Solheim holder på mål om klimakutt

Statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet mener det er dyrt og dumt å ta store klimakutt i Norge. Det er ikke miljøvernminister Erik Solheim enig i.

 Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim holder fast ved målet om å få til to tredeler av klimakuttene i Norge.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet mener Norge ikke lenger bør ta to tredjedeler av utslippskuttene hjemme, slik SV har stilt som et absolutt krav.

– Vi må finne andre måter enn nasjonale mål som styrende for politikken. Det vesentlige er at sektorene ligger innenfor kvotesystemet, og har i tillegg til det en høyere avgift på utslipp med CO2-avgiften. Vi må se i øynene at de letteste reduksjonene allerede er foretatt, sier Per Rune Henriksen til VG.

Dette er ikke miljøvernminister Erik Solheim enig i.

– Jeg synes det er helt sentralt at nasjonale målsettinger for å minske utslippene. Det har Sverige, Danmark, Storbritannia og Tyskland. Derfor bør også Norge ha det, sier Solheim til NRK.

Helomvending

Dersom Henriksen får gjennomslag for sitt forslag om å ta olje og industri ut av de norske kuttmålene, vil det være en helomvending av regjeringens klimapolitikk.

Men når regjeringen nå forhandler om en ny klimaplan er forutsetningene vesentlig endret, mener Henriksen.

– Det har vist seg å være dyrere å kutte CO2 enn det vi forutså da vi laget klimaforliket i 2007. Den teknologiske utviklingen har ikke gått så fort som vi forutsatte, sier han.

I 2007 kostet det 600 kroner å fjerne ett tonn CO2 gjennom å elektrifisere deler av Nordsjøen, nå koster det opptil 3.100 kroner, ifølge Klimadirektoratets tall.

Frykter konsekvenser

Solheim sier at det ikke er tvil om at det er dyrere å kutte i Norge sammenliknet med mange andre land, men mener konsekvensene vil bli store dersom vi ikke gjør det.

– Hvis ikke vi starter å kutte, får vi heller ikke den omstillingen som gjør norsk industri konkurransedyktig over tid. Hvis vi alltid kjøper billigere kvoter i utlandet, betyr det at Norge noen år fram i tid, har en industri som er gammeldags, og som dermed er mye mindre konkurransedyktig og en trussel mot norske arbeidsplasser, sier han.

Solheim mener Norge er i stand til å få til to tredeler av kuttene hjemme, slik SVs klimakrav tilsier.

– Hvis svenskene, danskene, britene og tyskerne greier det, som alle har mye vanskeligere økonomisk situasjon enn Norge, så må sannelig verdens rikeste land kunne klare det også, hevder Solheim overfor NRK.