Hopp til innhold

Vil grønnstemple tørrlagte elver

Fiskedød og ødelagte elver truer bærekraft-statusen for norsk vannkraft. Nå kjemper kraftbransjen for at også tørre elver skal kalles grønne.

Aura

Deler av elven Aura i Møre og Romsdal er fullstendig tørrlagt grunnet vannkraft. I andre elver står det enda dårligere til.

Foto: Christine Fagerbakke

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Uten bærekraft-status fra EU, kan norsk vannkraft miste tillit fra kunder og investorer. Det kan få store økomomiske konsekvenser.

Kravet fra EU er at grønn energi må bidra til bedre klima, uten å gjøre alvorlig skade på naturen.

For vannkraften betyr det at elvene ikke skal tørrlegges. Og at fisken skal kunne svømme trygt forbi turbinene, uten å miste hodet.

Ikke forbudt å skade natur

Det er ikke nødvendigvis forbudt å skade naturen, når formålet er å redde klimaet.

Men de nye bærekraft-reglene i EU handler ikke om hva som er lovlig eller ulovlig. De handler om hva som skal til for å kalles grønt - den såkalte taksonomien.

Denne uken har seks norske natur- og miljøorganisasjoner samlet seg til en felles advarsel mot det de mener er grønnvasking av norsk vannkraft.

Vi mener det er grønnvasking å kalle et gammeldags vannkraftverk, som ikke har minstevannføring, som ikke har miljøkrav, for bærekraftig. Da må vi si som det er, at dette er gammel vannkraft som vi kanskje trenger, men som vi ikke kan definere som grønn og bærekraftig investering, sier biolog Christian Steel i Sabima.

NRK har tidligere spurt NVE hvor mange norske elver med vannkraft som fyller EUs nye bærekraft-regler. De har ikke kunnet svare på dette.

Lovlig å ødelegge elver

I 20 år har Norge lovet EU å jobbe for god økologisk tilstand i alle vann og elver. Men over 2300 norske elver er så sterkt skadet av vannkraft at dette målet ikke kan nås - uten å legge ned kraftverkene.

Da er målet likevel å bevare et visst grunnlag for liv i elven - såkalt godt økologisk potensiale. Men selv dette minimumsmålet kan det gis unntak fra. Og her scorer Norge i Europa-toppen.

Vi har gitt oss selv unntak for over 900 norske elver med vannkraft.

Til sammenlikning har Sverige gitt unntak for bare 10 av sine elver og vann.

Kilde: Vann-Nett, NVE

Dette er helt lovlig. Men er det grønt?

Miljøorganisasjonen Sabima stilte spørsmålet til EU-kommisjonen.

Svaret var nei. Vannkraft som forårsaker unntak fra det økologiske minimumsmålet, oppfyller ikke bærekrafts-reglene.

Sår tvil om svaret

Svaret til Sabima kommer fra miljødirektoratet i EU-kommisjonen, DG Environment . Energi Norge sår likevel tvil om konklusjonen.

De skriver til NRK at dette er «en e-post fra en assistent i DG Environment, og ikke nødvendigvis et svar fra kommisjonen.»

– Mener dere svaret fra EU-kommisjonen er feil?

– Det hersker litt tvil om dette er offisielt fra EU-kommisjonen. Det stemmer ikke med de signalene vi har plukket opp. Vi har ikke hørt noe om dette fra offisielt politisk hold, sier Eivind Heløe, direktør for bærekraft i Energi Norge.

Norske interesser

Energi Norge har i lang tid kjempet for at så lenge unntak er lovlig, må det også kunne kalles grønt. De har fått legge frem sitt syn i flere møter med Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet.

«Det er i norsk kraftbransje og norske myndigheters felles interesse å kunne markedsføre norsk vannkraftproduksjon som bærekraftig», heter det i en utredning advokatformaet Wikborg Rein har skrevet på oppdrag for Energi Norge.

Avviser grønnvasking

Energi Norge avviser påstanden om at dette er forsøk på grønnvasking av vannkraften.

– Men dette dreier seg bare om 900 aller mest ødelagte elvene. Hvorfor er det så viktig at også disse unntakene skal kalles bærekraftige?

– Unntakene er gitt. Unntakene er lovlige. Det betyr at myndigheten har gjort en vurdering av at klimanytten og forsyningssikkerheten oppveier miljøskadene, sier Heløe.

– Betyr det at all norsk vannkraft er grønn, uansett?

– Jeg utelukker ikke at det kan finnes noen ganske få norske vannkraftanlegg med uakseptable miljøskader. Hovedregelen vil likevel være at også unntakene bør få status som bærekraftige, sier Heløe.

Energi Norge understreker likevel at de tar innspill fra natur- og miljøorganisasjonene på alvor, og at de bidrar til forskning på miljøforbedring.

Se flere svar fra Energi Norge nederst i saken.

– Kan ikke jukse oss grønne

NTNU-forsker Jo Halleraker advarer mot denne strategien.

– Vi kan ikke jukse oss grønne. Det er fullt mulig å sørge for at norsk vannkraft faktisk blir bærekraftig. Løsningene finnes. Det som trengs er at myndighetene stiller krav til kraftprodusentene om å investere i disse løsningene, sier Halleraker.

Olje- og energidepartementet vil ikke svare direkte på om på om de støtter Energi Norge i kampen for grønnmerking av unntakene.

– Men det er ingen tvil om at Norge forsvarer norske interesser og norsk vannkraft, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen.

– Så er det fortsatt usikkert hvordan de nye bærekraft-reglene vil slå ut for norsk vannkraft. EU jobber med en veileder, og vi ser frem til at denne blir publisert, sier Bjelland.