Hopp til innhold

– Regjeringen kveler vindkraften

Bellona frykter at all investering i vindkraft vil bli lagt på vent de neste to årene.

Vindmøllepark

Vindmølleparken på Smøla.

Foto: Kjell Herskedal / Scanpix

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

I Soria Moria 2 ble det lovet en overgangsordning for fornybar el-produksjon i påvente av svensk-norske sertifikater i 2012.

Les mer om erklæringen i Soria Moria 2 .

Nestleder i Bellona, Marius Holm, tror investorer vil kreve mer enn en pressemelding fra Olje- og energidepartementet sin side.

– Hverken sertifikatene eller overgangsordningene er vedtatt med lover. De er ikke sikre nok til at jeg ville satt sparepengene mine på det, for å si det sånn.

Marius Holm

Nestleder i Bellona, Marius Holm.

Foto: NRK

Målene blir ikke nådd

Bondevik-regjeringen la i 1999 fram målsettinger «om å bygge vindkraftanlegg som årlig produserer 3 TWh innen 2010».

Les mer: Stortingsmelding - energimål

Etter gårsdagens statsbudsjett-fremleggelse måtte imidlertid dagens regjering innrømme at målene ikke kommer til å bli nådd.

De begrunner det med at finanskrisen har ført til en lavere kraftpris, og at kostnadene for vindkraftproduksjon i tillegg er høyere enn forventet.

Lovet overgangsordning

27. juni i fjor ble norske og svenske styresmakter enige om et samarbeid for å få på plass et felles sertifikatmarked, og nye forhandlingar ble innledet.

For en knapp måned siden ble det offentliggjort at de grønne sertifikatene i Norge og Sverige skal være på plass fra 1. januar 2012.

Les: Endeleg avtale om grøne sertifikat

I Soria Moria 2 ble det imidlertid lovet en overgangsordning for fornybar elproduksjon i påvente av de grønne sertifikatene i 2012.

Les mer: Endeleg avtale om grøne sertifikat

Men vedtakene lar vente på seg.

– Derfor er vi nå redde for at det blir en investeringsstopp til produksjon i vindkraft, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

– Sikret del i sertifikatmarkedet

– Overgangsordningen betyr at de som bygger ut mellom 7. september i år og 1. januar 2012 er sikret å få være med i sertifikatmarkedet, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Sigrid Hjørnegård.

Vindkraft i de neste to årene er dermed ingen budsjettsak, ifølge Hjørnegård.

– De får derimot en sikkerhet med at de får være med i sertifikatordningen når denne er på plass.

– Ikke verdt papiret det er skrevet på

– Det er ingen investorer som ønsker å legge penger i et prosjekt som er bygget på en pressemelding, sier Holm i Bellona.

– Før det er formelt vedtatt er ikke denne lovnaden verdt papiret den er skrevet på, i investorens ståsted.

Ifølge Holm vil investorene måtte ha svar på når en slik lovnad vil være på plass, ikke bare forslaget.

– Detaljene omkring sertifikater og en overgangsordning må være klart, noe som kan ta månedsvis. Dette er ikke bra nok.

– Kan havne på hvileskjær

Holm sier Bellona har ønsket ekstra bevilgninger til Enova , nettopp fordi det kommer en to års pause før de grønne sertifikatene er på plass.

Leder i Norges Naturvernforbund synes imidlertid statsbudsjettet for neste år viser liten vilje til å styrke satsingen i foretaket.

Les mer: - For lite til fornybar energi

– Dersom det ikke kommer en mellomtidsordning, er jeg redd for at Norge havner på et hvileskjær når det kommer til kraftutbygging, sier Holm.

Enova er fornøyd

Administrerende direktør i Enova SF, Nils Kristian Nakstad, sier det er uklart hva som vil skje med vindkraften fram mot 2012. Men han legger til at Enova er fornøyd med regjeringserklæringen og budsjettet for neste år.

Han tror ikke det er økonomiske spørsmål som vil stanse vindkraft-prosjekt i tida framover.

– Den beslutningen ligger mer hos de som skal bygge ut, sier Nakstad.

– Ingen overraskelse

– Gitt Enovas inntektskilder og oppgaver kommer det ikke som noen overraskelse at rammene for vindkraft frem til 2010, da 3 TWh skulle vært realisert, kan bli knappe, sier Øistein Schmidt Galaaen i Norsk vindkraftforening, Norwea.

Norwea er vindbransjens interesseorganisasjon på det norske markedet med mer enn 90 bedriftsmedlemmer , fra utbyggere via underleverandører til turbinprodusenter.

– Vi vet at Enova er opptatt av å sikre at det ikke blir utbyggingsstans frem til det svensk-norske sertifikatmarkedet kommer på plass i 2012.

Galaaen legger derfor til at han ser fram til en avklaring av de «bebudede overgangsordninger og hvilken eksisterende produksjon som kan tre inn i sertifikatmarkedet».