- For lite til fornybar energi

Naturvernforbundet er skuffa over regjeringens labre satsing på energieffektivisering og fornybar energi.

Lars Haltbrekken
Foto: Kjell Herskedal / SCANPIX

Miljøentusiastene fant ikke mange grunner til å juble da statsbudsjettet for 2010 ble lagt fram tirsdag formiddag.

For til tross for at regjeringa har økt sin miljøprofil fra om lag 31,9 milliarder kroner i år til 37,6 milliarder kroner neste år, mener Naturvernforbundet at miljøsatsinga er skuffende.

Det er særlig bevilgningene til fornybar energi og energisparende tiltak som er mindre enn venta.

- Vi hadde forventa en langt større satsing på miljø og forbybar energi, sier en tydelig skuffa leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Kutter i Enova-støtten

Regjeringa har tidligere løfta fram fornybar energi og energieffektivisering som satsingsområder på miljøsida, og statsforetaket Enova er etablert nettopp for å fremme ei miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Likevel kutter regjeringa støtten til foretaket.

- Med penger fra både krisepakken og statsbudsjettet har Enova hatt 2,6 milliarder kroner å rutte med i år. Jeg hadde venta minst like mye i neste års budsjett, sier han.

I 2010 må imidlertid Enova nøye seg med 1,8 milliarder kroner, som er 800 millioner kroner mindre enn i år. Det synes Haltbrekken er leit, og han frykter at det vil få følger for arbeidet til miljøforetaket.

- Enova er helt avgjørende når det gjelder fornybar energi og energieffektivisering i Norge. Når tilskuddet fra staten går ned, vil det sannsynligvis gå utover miljøsatsinga til Enova, sier han til.

Kan spare mye

Tidligere denne måneden la Sintef Byggforsk, Lavenergiprogrammet og Byggenæringens Landsforening fram en studie som viste at Norge kan spares 12 TWh i byggesektoren innen 2020. Det tilsvarer årlig energibruk i 600.000 boliger, som betyr ti prosent av det norske strømforbruket.

Dette sparingstiltaket krever at staten må gå inn med 1,6 milliarder kroner årlig fra og med neste år.

- Når slike tiltak koster 1,6 milliarder kroner i året, sier det seg selv at Enova ikke kan klare seg med 1,8 milliarder kroner, som de får i neste års statsbudsjett, sier Haltbrekken.