Disse falt

Disse døde i bomberegnet over Elverum

Den 11.april 1940 slo den nazistiske dødsmaskinen til over Elverum. Slakteriet i byen, som hadde tilfluktsrom og ble oppfatta som trygt, ble en dødsfelle.

Bakteppet den 11. april 1940 kunne ikke vært mer dramatisk. Nazi-Tyskland hadde angrepet Norge to dager tidligere. Konge og regjering hadde flyktet. Den 10. april hadde Kongen og regjeringa sagt nei til ultimatumet til den tyske sendemannen Dr.Curt Bräuer om å overlate regjeringsmakta til Vidkun Quisling.

Rasende Hitler

Felttoget mot Norge 1940

VRAK: Bombinga forårsaket store ødeleggelser.

Foto: NRK

Kongens nei gjorde Hitler rasende, og som hevn bestemte han seg for å sende bombefly over Elverum.

Krigsdagboka fra tyskerne var ikke til å misforstå: "Angrep av 19 fly fra KG 4 på brakkeleir og bydeler i Elverum. Resultat: Elverum ødelagt, stedet gikk opp i flammer".

Store deler av Elverum sto i brann.

Før bombinga var Elverum preget av kaos. Sivile flyktet fra krigen som nærmet seg, militære kom til byen for å mobiliseres. Summen av dette har gjort det vanskelig å kartlegge hvem som var i byen den 11. april 1940 og hvor mange som omkom. Det har versert ulike tall. Lokalhistoriker Trond Bækkevold satte seg fore å gjøre den nitidige jobben med å kartlegge hvem som faktisk døde. Han kom fram til tallet 34.

Resultatet er nå klart, og publisert i siste utgave av Sør-Østerdal slekthistorielag, Tjukke Slekta, Aktiviteter Sør Østerdal Slektshistorielag .

Ville finne ut

Trond Bækkevold og historielaget har brukt mye tid og ressurser på spørsmålet om hvor mange som døde den skjebnesvangre dagen.

– I litteraturen har det versert tall som ligger på mellom 41 og 54, sier Bækkevold. Etter debatter om antallet i vår både i aviser og på Facebook ble han tent og ville finne ut av dette.

– Allerede da stilte jeg meg spørsmålet om hvor mange som faktisk døde, sier Bækkevold.

Han har gått tilbake til primærkildene som kirkebøkene for å finne ut av tallene.

– Vi har prøvd å finne ut detaljer om personene, bilder og deres familietilknytning.

Noe av det som har vært svært vanskelig, var å finne ut hvor personene døde.

Se program om bombinga av Elverum:

Program om bombinga av Elverum.

De fleste drepte var menn og soldater

– Vi vet at det var et stort antall mennesker som ble drept på slakteriet. Mange hadde søkt tilflukt i det som den gang ble oppfattet som et moderne hus med et tilfluktsrom. Ironisk nok var det stedet der flest ble drept. Et direkte treff rett utenfor gjorde at hele veggen raste inn.

Det yngste offeret var 17 år, det eldste 55. De fleste var mellom 20 og 45. Det var en kvinne som omkom. De fleste mennene var soldater eller på veg til mobilisering, forteller Bækkelund.

Ofrene

Karl Emil Andersen

Karl Emil Andersen

Karl Emil Andersen: Snekker, bodde på Bullgarien i Elverum. Omkom utenfor Glommen under bombeangrepet på Elverum 11.april 1940.

Erling Berg: Ekspeditør, bosatt i Elverum. Omkom i kjelleren på Elverum slakteri 11.april.

Martin Danielsen: Pølsemaker, bodde i Åsnes. Var med i redningsarbeidet under bombeangrepet på Elverum 11.april 1940, og ble drept samme dag av en bombesplint.

John Eggen: Skredderlærling, Oslo. Var med som infanterisoldat og ble drept under bombinga.

Torgeir Gulbrandsen: Elektromontør, bodde i Sør-Odal. Falt under bombeangrepet 11.april.

Georg Hjalmar Haugerud: Vaktmester, bodde i Oslo. Var med i kampene og ble såret under bombinga av Elverum. Ble lagt inn på sjukehus og døde 25.april 1940.

Jens Skjeldrup Hertzberg: Oberst, bodde i Oslo. Ble såret under bombeangrepet på Elverum 11.april 1940.

Eilif Johansen Karlsmoen: Bakerlærling, bodde på Kvernegga i Trysil. Omkom i kjelleren på Elverum slakteri. Arbeidet som bakerlærling hos Magne Hansen i Nybergsund Da Hansen fikk mobiliseringsordre ville Eilif bli med. Magne Hansen bebreidet seg sjøl resten av livet for dette.

Ingeborg Krog

Ingeborg Krog

Ingeborg Krog: Skolelev og lotte. Bodde i Elverum, omkom i slakterikjelleren.

Magne Leinaas: Kontorist, bosatt på Hamar. Meldte seg til tjeneste på Terningmoen, under bombinga fikk han sjokk og døde 23.juli 1940 etter flere måneder på sjukehus.

Johan Lisarud: Skogsarbeider, bodde på Kjellmyra i Åsnes. Ble funnet bak Elverum kirke, hardt skadet av granatsplinter. Ble fraktet til Elverum sjukehus og operert for skadene, men døde likevel.

Amund Lismoen: Bilmekaniker fra Grue. Var på veg for å slutte seg til de norske styrkene da han døde under flyangrepet.

Bjarne Henry Lund: Løytnant, bodde på Mysen. Falt 11.april på Terningmoen, truffet av en bombesplint.

Erik Løken

Erik Løken

Erik Løken: Bokhandlermedarbeider, Elverum. Sjåfør for politimesteren i invasjonsdagene. Ble drept under bombinga av posthusgården, hvor også politikontorene var.

Arne Løvlund: Skoleelev, bodde på Skansen i Elverum. Døde på Glommen Bruk under bombeangrepet 11.april.

Rolf Melby: Baker, bodde på Nor i Elverum. Ble drept ved Dammen 11. april 1940 av en bombesplint.

Karl Bernhard Moe: Garneriarbeider, bodde på Norderud i Nordskogbygda. Meldte seg til tjeneste, men omkom i slakterikjelleren.

Gunnar Myrvold: Gårdsarbeider, bodde på Myrvoll i Trysil. Møtte til mobilisering og ble drept i slakterikjelleren.

Aage Cappelen Møystad: Arbeidet som hjelpepoliti ved Østerdal politikammer. Forsvant under bombinga av Elverum leir, sannsynnligvis gravlagt som "ukjent soldat".

Henry Ness: Sersjant ved luftvernet i Oslo. Dro til Terningmoen 9.april for å slutte seg til styrkene der. Omkom under bombeangrepet 11.april.

Øyvind Nordby: Fenrik, fra Aker. var med på trefningene ved Midtskogen. Omkom 11. april da han var ansvarshavende for en luftvernstilling og ble truffet av mitraljøseild fra tyske fly.

Tryge arthur Nysted

Trygve Arthur Nysted

Trygve Arthur Nysted: Korporal og skogsarbeider fra Varåholla i Trysil. Hadde sammen med en kamerat søkt tilflukt i kjelleren på Elverum slakteri, men fant ut det ikke var et sted å bli. Løp mot sjukehuset, men ved kirkegårdsmurene ble han truffet av maskingeværild og døde på sjukehus av skadene samme dag.

Oscar Rasch: Småbruker fra Elverum. Ble truffet i ryggen av bombesplinter under angrepet på Terningmoen og døde på vei til sjukehuset.

Haakon Svein Ruud: Soldat, kontorist fra Våler. Var soldat og omkom under bombeangrepet.

Eivind Sand: Soldat, arbeider fra Engerdal: Ble funnet død i Svartholtet i Elverum. Fikk sannsynligvis bombesjokk i Elverum 11.april og døde trolig 13.april.

Ottar Silkebækken: Skogsarbeider, bodde på Løkken i Heradsbygd i Elverum. Møtte fram til mobilisering, og omkom i bombeangrepet 11.april.

Holger Odvar Skogvold: Soldat, bodde i Oslo. Var soldat på Oscarsborg festning da Norge ble med i krigen. Ble tatt til fange av tyskerne, men klarte å flykte til Elverum. var med i kampene og falt 11.april i Elverum.

Kolbjørn Storberget: Snekker, bodde på Grue Finnskog. Døde i Elverum 11.april.

Jostein Ansgar Ween

Jostein Ansgar Ween

Jostein Ansgar Ween: Soldat, gårdsarbeider fra Kvikne. Møtte til mobilisering på Terningmoen, og falt under bombingen av Elverum 11. april 1940. Gravlagt i Elverum som «ukjent soldat», antakelig 20. april, senere identifisert og gravlagt i Kvikne.

Kolbjørn Østhaug: Soldat, elektriker og skogsarbeider fra Åsnes. Møtte tilmobilsering, ble truffet av granatsplinter i magen og døde på fylkessjukehuset i Elverum.

Ivar Øversveen: Bygningsarbeider, opprinnelig fra Elverum, bodde i Oslo. Kom for å melde seg til krigstjeneste. Omkom under bombeangrepet.

Greger Aamoth: Handelsbetjent fra Tynset: Omkom under bombeangrepet.

Harald Myrmoen: Skogs og jordarbeider fra Åsnes. Var innkalt til militærtjeneste og kom til Elverum. Omkom 11. april 1940 under bombeangrepet.