Hopp til innhold

Kirkestrid fører til massiv oppslutning om kirkevalget

Kirkestriden i Våler i Solør har ført til at bygdefolket strømmer til kirkevalget. For to år siden brant Våler kirke ned, og siden den gang har striden stått om hvor den nye kirke skal bygges opp igjen. Nå har kirkevalget blitt kamparena for konflikten.

Herborg Skjæret stemmer under kirkevalget i Våler i Solør.

Herborg Skjæret stemmer under kirkevalget i Våler i Solør. Det har kommet inn dobbelt så mange forhåndsstemmer i forhold til sist valg.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Kirkevalget er i utgangspunktet et valg hvor folk ikke strømmer til valgurna, men i Våler er det kø under forhåndsstemninga på Vålertunet. Og det er bråket om hvor den nye kirka skal stå som fører folk til urna.

– Jeg er her fordi jeg vil ha kirka på den gamle tomta så klart. Det er helt sikkert, sier Anne Marit Østbakken Piesainen.

Vil ha ny kirke på gammel tomt

Det er to år siden Våler kirke i Hedmark brant ned til grunnen . Siden da har det vært strid og uenighet blant folk i bygda om hvor den nye kirka skal settes opp.

Det kirkelige fellesrådet i kommunen har gått inn for at kirka skal bygges på ny tomt. Det er det mange som protesterer mot. De vil at kirka skal gjenreises der den gamle sto , og nå bruker de stemmeretten sin i kirkevalget i et forsøk på å snu avgjørelsen.

Våler kirke før brannen

Våler kirke før brannen.

Foto: Privat

–- Jeg kommer til stryke noen, kumulere noen, og sette på noen navn, sier Sven Erik Tøraasen.

Han er ikke fornøyd med valglista til menighetsrådet. Han vil stryke mange kandidater, og han oppfordrer andre til å gjøre det samme.

Egen valgliste

Gruppa som kjemper for å gjenreise kirka på den gamle tomta har nå laget sin egen valgliste.

Arne Idar Grandahl

Arne Idar Grandahl kjemper for at ny kirke skal bygges på den gamle tomta.

Foto: Anne Næsheim / NRK

De har kopiert menighetsrådets liste, men strøket tilhengerne av ny tomt, og skrevet inn sine egne kandidater. Denne lista vil de at folk skal bruke som en mal når de stemmer.

– Dette er en kladd, og ingen stemmeseddel. Det er opp til hver enkelt å bruke navnene som står her, og den enkelte må selv skrive opp navnene på sin stemmeseddel, sier Arne Idar Grandahl.

Han står selv oppført på den alternative valglista. Gruppa beskyldes nå for valgkupp, men Grandahl mener de har sitt på det tørre.

– Vi gjør det et demokrati sier at vi har rett på, og det er å si ifra når vi ikke er enige i ting.

– Legger dere ikke føringer for hvordan andre skal stemme når dere lager en sånn liste?

– Det kan man jo si, men vi legger ikke føringer til andre enn de som spør etter lista. Det er bare de som spør etter lista som får den, og det er veldig mange som spør.

Avdelingsleder ved kirkefaglig avdeling i Hamar Bispedømme, Freddy Knutsen, sier at det ikke er noe ulovlig med listene som er laget.

Spent på valget

Våler kirke brant ned

To år etter kirkebrannen i Våler er fortsatt bygdefolket uenige om hvor den nye kirka skal bygges.

Foto: Vera Wold

Ved ruinene til den gamle kirka står leder i fellesrådet Merete Astrup, og peker ut stedene der de ser for seg at den nye kirka skal stå. Hun står øverst på valglista til menighetsrådet, og er en av dem som er strøket på den alternative lista.

– På en måte synes jeg det er fint at folk slutter seg opp om valget, og kirkesaken i det hele tatt. Jeg håper bare ikke at man samler tropper for å prøve å rive ned det som fellesrådet og menighetsrådet vi nå har bygd opp.

– Tror du at du blir gjenvalgt?

– Det er vanskelig å si. Det er så stor motkamp.

Ifølge Hamar bispedømme har det kommet inn dobbelt så mange forhåndsstemmer i forhold til det siste kirkevalget.