Aktor vil ha fem års fengsel for cannabis-dyrker

Aktor la ned påstand om fem års fengsel, der 6 måneder gjøres betinget, for Ringsaker-mannen som er tiltalt for å ha dyrket og solgt store mengder cannabis.

Aktor Iris Storås

Aktor i rettssaken mot Ringsaker-mannen, statsadvokat Iris Storås. Rettssaken mot mannen gikk i Hedmarken tingrett i Hamar.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannens forsvarer la ned påstand om han mannen dømmes på mildes mulig måte, og at en større del av dommen gjøres betinget enn det aktor ønsker.

Mannen, i 50-årene, er tiltalt for å ha dyrket minst 104 kilo cannabis, og for å ha solgt minst 88 kilo marihuana til en eller flere personer på Østlandet. Ifølge tiltalen skal dette ha foregått fra 2004 til 2011.

Salgsverdien er anslått til 3,5 millioner kroner, og det er tatt beslag i tiltaltes eiendommer og biler for inndragning av beløpet. Han er i tillegg tiltalt for brudd på våpenloven.

– Drev profesjonelt

Iris Storås, John Arild Aasen

Aktor Iris Storås og forsvarer John Arild Aasen.

Foto: Knut Sveen / NRK

Han har innrømmet dyrking og salg, men mener at kvantumet i tiltalen er for høyt. I retten forklarte han at han ønsket å bli best i Norge på cannabisdyrking.

Aktor sa i sin prosedyre at årsaken til at mannen kunne holde på i så mange år uten å bli oppdaget skyldtes trolig at han hadde kun én mottaker.

– Han har forklart at han hadde én kjøper. Det er trolig bakgrunnen til suksessfaktoren hans. Han har ikke hatt narkomane rennende på dørene. Han har drevet profesjonelt over en lang tid, og har kunnet gjøre dette fordi han har forholdt seg til én mottaker, sa aktor Iris Storås i sin prosedyre.

Aktor la ned påstand om fem års fengsel, der seks måneder gjøres betinget.

– Bakgrunnen for det er at vi mener at straffenivået for den tilvirkning og salg av cannabis han har hatt ligger på cirka sju års fengsel, men så har han fått fradrag for tilståelse og for at saken har tatt noe tid.

Forsvareren mener dette er for strengt.

– Det burde vært satt lavere, altså mer betinget, sier Aasen.

Straffeskjerpende

Aktor mener det er straffeskjerpende at salg og dyrking har pågått over lang tid, det var profesjonelt planlagt, han hadde en økonomisk vinning og det var tilfeldig at politiet stoppet produksjonen hans etter at de fikk et tips.

Aktor mener det er formildende at Ringsaker-mannen har erkjent salg og dyrking, sjøl om han ikke er enig kvantumet. Samt at etterforskningen har tatt lang tid og at han har forklart seg om sin mottaker.

Disse to omstendighetene gir noe strafferabatt. Aktor mener det bør gis en strafferabatt på cirka 30 prosent. Derfor la hun ned påstand om fem års fengsel, der seks måneders gjøres betinget.

Hamar tinghus

Det var satt av to dager til saken i Hedmarken tingrett i Hamar.

Foto: Linda Vespestad

Aktor la også ned påstand om inndragning på 3,5 millioner kroner.

– Må få strafferabatt

Forsvarer John Arild Aasen mener at det må gis en betydelig strafferabatt, fordi den tiltalte har erkjent staffskyld siden første dag, men har altså vært usikker på kvantum. I tillegg har han forklart seg om sin hovedmottaker og navngitt ham.

Forsvarer Aasen mener at det også må tas hensyn til at etterforskningen har tatt unødvendig lang tid.

– Fem års fengsel som aktor la ned påstand om kan være et utgangspunkt, men betinget-delen må være lenger. Kanskje oppimot et år, sa Aasen i sin prosedyre.

Han ber om at hans klient dømmes på mildes mulig måte, og at en stor del av dommen gjøres betinget.

– Bakgrunnen for det er hans tilståelse, og den lange tiden det har tatt fra han ble pågrepet i 2011 til saken kom opp i tingretten nå.

Uenige om mengden

Aktor og forsvarer er uenige om hvor mye marihuana og cannabis den tiltalte har solgt og dyrket. Forsvarer og den tiltalte mener det er mindre enn det tiltalen lyder på, men påtalemyndigheten mener kvantumet i tiltalen er rett.

– Vi er helt sikre på at vi har vært meget forsiktige når vi har anslått et kvantum og vi har lagt minste kvantum til grunn, der vi har gitt ham en fordel på alle regnestykkene for hele perioden. Så minste kvantum er vi veldig trygge på er rett tall, sier Storås.

Forsvarer Aasen sier de mener det er uklarheter om det eksakte kvantumet.

– Det har gått lang tid for ham å rekapulere og huske dette, og hva som egentlig har skjedd i forbindelse med produksjonen. Han husker ikke dette eksakt og kan ikke si så mye konkret om det, sier forsvarer Aasen.

Satt inn 3,9 millioner i løpet av årene

Politiet har gått igjennom mannens kontoer, og har funnet ut at ifra 2004 til 2011 ble det satt kontant inn til sammen 3,9 millioner kroner på fire kontoer. Beløpene som ble satt inn kontant varierte fra cirka 10 000 kroner til oppimot 90 000 kroner.

Politiet beslagla cirka 1000 cannabisplanter på to adresser i Ringsaker i 2011.
Strafferammen i henhold til tiltalen er fengsel mellom tre og 15 år. Straffen avhenger av hvor mye cannabis retten mener det er bevist at tiltalte produserte og solgte.

Etterforskningen har lang tid blant annet fordi analyser av plantene man fant hjemme hos mannen ble sendt til analyse til utlandet. Mannens forsvarer, advokat John Arild Aasen, mener at den lange behandlingstiden bør gi strafferabatt.

I forrige uke ble mannen som politiet mener er hovedmottaker av marihuanaen pågrepet. Han har vært etterlyst i flere år.